Kolejny cykl grupy terapeutycznej „Odnaleźć swoją siłę”, która rozpocznie się 3 września 2022

O warsztacie: Proponujemy Państwu grupę bazującą na terapii analitycznej, klasycznych metodach leczenia uzależnień oraz metodach nowatorskich (metodzie stanów szczytowych, ustawień systemowych, analizy psychoenergetycznej człowieka, Totalnej Biologii). Zależność od alkoholu, leków, substancji chemicznych zazwyczaj wiążę się z zatrzymaniem rozwoju niezależności od rodziców, zaburzonym procesem wyodrębnienia się. Dziecko nawet jeśli stworzyło własną rodzinę nie uwewnętrzniło „dobrych rodziców” dla siebie. Często dorastająca […]

Warsztat 20.08.2022 „Ojciec a rozwój dzieci”

To jaki jest ojciec i jak funkcjonuje, często decyduje o tym, jak rodzina jest spostrzegana w otoczeniu społecznym. Jeśli ojciec ma dobre kompetencje społeczne, porozumiewa się z sąsiadami, swoją rodziną, dobrze reprezentuje rodzinę na zewnątrz i utrzymuje ją, to dziecko jest dobrze chronione. Dziecko może wówczas rozwijać swój potencjał. Mówimy wtedy, że taki ojciec ma […]