Dla Firm

Co nas wyróżnia jako Ośrodek Terapeutyczny?

• Punktowe namierzenie problemu pracownika i wybór optymalnego rozwiązania w danej sytuacji.
• Różnorodność stosowanych metod terapeutycznych, również takich, gdzie klient jest bardzo
aktywny.
• Relacja „tu i teraz” i terapia trans-generacyjna (do 4 tego pokolenia wstecz).
• Terapia oparta na rzetelnej wiedzy psychologicznej, anatomicznej, biologicznej, psychiatrycznej.
• Terapia łącząca wiedzę o systemach i jednostce ludzkiej.
• Łatwa dla klienta i jednocześnie spożytkowująca zasoby klienta.
• Terapia, która może przynieść rezultaty na poziomie biologicznym, kiedy klient współpracuje.
• Praca na wielu poziomach (biologiczny-, indywidualny klienta, rodowy, międzypokoleniowy, na
poziomie duszy).
• Nacisk położony na jakość konsultacji psychologicznych i skuteczność.
• Terapeuci doceniają wpływ uzależnień behawioralnych na efektywność pracy klienta (uzależnienie
od internetu, partnera, sexu, zakupów, gier ).

Proponowane formy pracy

• konsultacja wspomagająca
• konsultacje indywidualne cykliczne
• konsultacje grupowe cykliczne
• optymalizacja działania firmy przy udziale ustawień organizacyjnych (rodzaju ustawień
systemowych) w przypadku takich tematów jak: struktura wewnątrz organizacji; rozwój
organizacji; słabe punkty firmy; zmiana kadry kierowniczej; właściwy dobór pracowników

Obszary pracy

• profilaktyka zagrożeń w miejscu pracy (np. mobbing....)
• profilaktyka wypalenia zawodowego
• pomoc psychologiczna w przypadku problemów z dziećmi i młodzieżą (konsultacje indywidualne i
rodzinne)
• pomoc psychologiczna dla pracowników w trakcie rozwodu
• pomoc dla pracowników w czasie choroby somatycznej, nerwicy, depresji, kłopotów
osobowościowych
• terapia niektórych uzależnień od sexu, złości, alkoholu, zakupów, toksycznych związków

Ośrodek Psychoterapii i Rehabilitacji Psychicznej Aditus jest skoncentrowany na rozwiązaniach, opiera
się na myśleniu systemowym i wspieraniu Klienta w wypracowaniu indywidualnych rozwiązań. To
właśnie klient posiada wszelkie potrzebne zasoby do dokonania zmian w swoim życiu.

Praca psychologiczna wykonywana jest w gabinecie psychologicznym, poza miejscem pracy, co
zapewnia klientom większy komfort.
Konsultacje mogą się odbywać w formie online lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

SZKOLENIA

Szkolenia projektujemy indywidualnie zgodnie z aktualnymi zapotrzebowaniami Klienta. Dbamy aby
uczestnicy praktycznie wykorzystywali nabyte umiejętności.
Ze względu na prace indywidualne uczestników, szkolenia przygotowane są dla zamkniętych grup.
• Trudny klient, trudny pracownik- jak sobie poradzić?
• Asertywność w miejscu pracy.
• Mobbing w miejscu pracy, jak sobie z nim radzić?
• Co to jest uzależnienie i jaki ma wpływ na pracę?
• Kiedy stres pracownika przekracza granice odporności?
• Szkolenia z użyciem ustawień systemowych/organizacyjnych.

Trudny klient, trudny pracownik- jak sobie poradzić?
Zajęcia w godz: 10:00-17:00; grupa max 12 osób
Koszt: 600 zł od osoby
Asertywność w miejscu pracy.
Zajęcia w godz: 10:00-17:00 (godzinna przerwa obiadowa)
koszt: 600 zł od osoby
Mobbing w miejscu pracy, jak sobie z nim radzić?
Zajęcia w godz: 10:00-17:00; grupa max 12 osób
koszt: 600 zł od osoby
Co to jest uzależnienie i jaki ma wpływ na pracę?
Zajęcia w godz: 10:00-17:00; grupa max 12 osób
koszt: 600 zł od osoby
Kiedy stres pracownika przekracza granice odporności?
Zajęcia w godz: 10:00-17:00; grupa max 12 osób
koszt: 600 zł od osoby

Szkolenia z użyciem ustawień systemowych/organizacyjnych
Zajęcia w godz: 10:00-17:00 (godzinna przerwa obiadowa)