Teresa Ossowska

Terapeuci_Teresa_Ossaowska_03Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1981 roku.
Uzyskałam specjalizację I-​stopnia w zakresie psychoterapii klinicznej w 1989r.

Od ponad 30 lat prowadzę terapię indywidualną, rodzinna, osób z problemami emocjonalnymi i zdrowotnymi.

Do roku 2002 w sposób zintegrowany leczyłam osoby uzależnione i współuzależnione.

Od 2002  pracuję metodą ustawień systemowych.

Ostatnie kilkanaście lat koncentruje się na leczeniu osób z chorobami psychicznymi i somatycznymi, jak również leczeniu dzieci w łonie matek.

Mam za sobą skuteczne terapie osób uzależnionych od substancji chemicznych, osób z zaburzeniami psychopatycznymi i elementami psychotycznymi, terapię dzieci w łonie matek oraz korekcję wad i zaburzeń rozwojowych dzieci kilku i kilkunastoletnich (np. rozszczep podniebienia i górnej wargi, fobie związane z pająkami).

SZKOLENIA:

  szkolenie podyplomowe z zakresu metod pracy z alkoholikami i ich rodzinami; mam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
  2-​letnie szkolenie w zakresie neurolingwistycznego programowania,
  2-​letnie szkolenie w psychoterapii zorientowanej na proces,
  szkolenie w zakresie „Metody Samorozwoju Martina Busha” (praca z ciałem integrująca hipnozę ericksonowską i metodę Feldenkraisa)
  4 letnie szkolenie w zakresie terapii metodą stanów szczytowych
  Moją nauczycielką Metody Voice Dialogue jest dr Anna Winnicka
  Od 1998 roku uczestniczę w szkoleniach z zakresu hipnoterapii i terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

SZKOLENIA W ZAKRESIE USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH:

 W latach 2001–2003 ukończyłam pierwsze w Polsce 2-​letnie systematyczne szkolenie w zakresie ustawień systemowych organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski.

  Metodę ustawień systemowych poznawałam na dwóch dwuletnich cyklach szkoleniowych organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski oraz na licznych warsztatach prowadzonych przez Berta Hellingera, Wolfa Buntiga, Marię Sentfleben Gudrich, Ilsę i Jacoba Schneiderów, Wictorię Schnabel, Guntharda Webera, Ursulę Franke, Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera (ponad 500 godzin szkolenia).

Najczęściej stosowane metody pracy:

  PODEJŚCIE ERICSONOWSKIE

To nieświadomość decyduje o naszym zachowaniu. Praca w transie dla odprężenia, dla szukania rozwiązań.

  PODEJŚCIE HELLINGEROWSKIE

Rola rodu, kraju pochodzenia. Zmiana następuje na poziomie duszy, na poziomie systemu rodzinnego. Prowadzę m.in.: ustawienia potencjału, zasobów, drogi życiowej, okresu prenatalnego; węzłów energetycznych; ustawienia rodzinne oraz organizacyjne

   VOICE DIALOGUE THERAPY

Praca dialogowa z podosobowościami, aspektami, symptomami klienta, umożliwia klientowi dostęp do wewnętrznych informacji o nim samym. Zrozumienie, doświadczenie informacji zawartych w uciążliwych symptomach i subtelne włączenie ich w obszar świadomego ego umożliwia klientowi większą harmonię osobowości i wzrost samoświadomości

  PODEJŚCIE „LIGHT FLOW THERAPY

Komórka omnipotentna jako biologiczna podstawa świadomości. Podświadomość jako zapis traum rozwojowych na wczesnych etapach rozwoju (przed poczęciem, poczęcie, poród). Praca nad odzyskiwaniem świadomości utraconej w wyniku traumy. Możliwość błyskawicznej bezbolesnej pracy z symptomem (leczenie diamentowe i inne).

  PRACA Z KOMÓRKA MACIERZYSTĄ

Metoda pracy, pozwalająca na szybkie i bezbolesne leczenie traumy w ”tu i teraz” poprzez leczenie uszkodzeń w komórce macierzystej. Metoda ta umożliwia leczenie innej osoby bez konieczności uczestniczenia tej osoby, z poziomu diamentowego oraz dalszych poziomów leczenia.

  RECALL HEALING

Choroba jako optymalny wybór nieświadomości pozwalający na rozwiązanie konfliktu na poziomie ciała przez wzrost lub ubytek komórek, wzmożenie lub osłabienie funkcji. Recall Healing koncentruje się na zadawaniu właściwych pytań, które pozwalają choremu dotrzeć do zepchniętych do podświadomości treści, uświadomienia głęboko skrywanych emocji, przekonań, wewnętrznych konfliktów i tym samym, usunięcia z podświadomości konfliktów wywołujących objawy choroby.

  PSYCHOLOGIA I MEDYCYNA ENERGETYCZNA

Człowiek jest istotą energetyczną. Choroba jest związana z zaburzeniem przepływu energii życiowej w określonym obszarze ciała. Sposoby poprawy przepływu energii zależą od świadomości człowieka. Każdy proces tworzenia zawiera w sobie drzewo życia, którego podstawą tworzenia są zasady “świętej geometrii”. Człowiek – jego osobowość zależy od oddziaływania na siebie obszarów ciała, zawiadywanych przez mózg sensoryczny, emocjonalny i behawioralny.

  PRACA W KOLE MEDYCYNY

„Koło Medycyny” to wiedza naszych przodków mająca zastosowanie w dzisiejszych czasach, uniwersalna dla ludzi różnych kultur, wyznań, tradycji. Metoda ta odzwierciedla wiedzę o wszechświecie i o duszy człowieka. W Kole Medycyny uzdrawiam wzorce emocjonalne blokujące zdrowienie na różnych poziomach struktury energetycznej człowieka, jak również przywracam harmonię i równowagę w strukturach biologicznych człowieka na poziomie komórkowym.

  TERAPIA ŚWIATŁEM

Praca energetyczna, ma miejsce w strukturze energetycznej klienta, konkretnie w ciałach subtelnych, czakramach.

Struktura energetyczna człowieka składa się z wielu ciał, w różnych kolorach, o różnej częstotliwości. Poszczególne symptomy, dolegliwości fizyczne są zapisane w pasmach energetycznych ciała człowieka. Uzdrawiam światłem uszkodzenia stojące za „konkretny” symptomy w strukturze człowieka.

kontakt:

Teresa Ossowska
tel: +48 608 529 968
e-​mail: aditus @ adi​tus​.pl