Teresa Ossowska

Terapeuci_Teresa_Ossaowska_03Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
w 1981 roku.

Uzyskałam specjalizację I-​stopnia w zakresie psychoterapii klinicznej w 1989r.
Od około 40 lat prowadzę terapię indywidualną, rodzinną, osób z problemami emocjonalnymi
i zdrowotnymi.

Do roku 2002 w sposób zintegrowany leczyłam osoby uzależnione i współuzależnione,
prowadziłam Poradnię Leczenia Uzależnień i Oddział Dzienny dla Osób Uzależnionych od
alkoholu.

Od 2002 prowadzę warsztaty ustawień systemowych.
Ostatnie dwadzieścia lat prowadzę terapię osób z chorobami psychicznymi i somatycznymi,
głównie dzieci i leczę kobiety w ciąży.

Mam za sobą sukcesy w terapii osób uzależnionych od substancji chemicznych (alkoholu,
leków), osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami jedzenia, kobiet w ciąży
i dzieci w łonie matek oraz korekcję wad i zaburzeń rozwojowych dzieci kilku- i
kilkunastoletnich (np. rozszczep podniebienia i górnej wargi, fobie).

SZKOLENIA:

  Szkolenie podyplomowe z zakresu metod pracy z alkoholikami i ich rodzinami; mam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień
  2-​letnie szkolenie w zakresie neurolingwistycznego programowania,
  2-​letnie szkolenie w Psychoterapii Zorientowanej na Proces
  Szkolenie w zakresie „Metody Samorozwoju Martina Busha” (praca z ciałem integrująca hipnozę ericksonowską i metodę Feldenkraisa)
  Szkolenie w zakresie „Metody Samorozwoju Martina Busha” (praca z ciałem integrująca hipnozę ericksonowską i metodę Feldenkraisa)

  4 letnie szkolenie w zakresie terapii metodą stanów szczytowych (Peak States Therapy)

  Uczyłam się metody „Voice Dialogue”u dr Anny Winnickiej
  W latach 1998 do 2005 uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu hipnoterapii i terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

SZKOLENIA W ZAKRESIE USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH:

W latach 2001–2003 ukończyłam pierwsze w Polsce 2-​letnie systematyczne szkolenie
w zakresie ustawień systemowych organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski.

Metodę ustawień systemowych poznawałam na dwóch dwuletnich cyklach
szkoleniowych organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski oraz na licznych
warsztatach prowadzonych przez Berta Hellingera, Wolfa Buntiga, Marię Sentfleben
Gudrich, Ilsę i Jacoba Schneiderów, Wictorię Schnabel, Guntharda Webera, Ursulę
Franke, Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera (ponad 500 godzin szkolenia).

 

 

Najczęściej stosowane metody pracy:

  TERAPIA MITOCHONDRIALNA

Oznacza to, że szybko i bezpiecznie wprowadzam klienta w stan głębokiej relaksacji,
odprężenia co najmniej na poziomie fal mózgowych theta albo głębiej. Dzięki temu następuje
obniżenie napięcia w ciele, jest możliwe oczyszczenie organelli komórki macierzystej klienta.
W efekcie tego oczyszczenia następuje regeneracja i uruchomienie fabryk energii czyli
mitochondriów na poziomie komórkowym.

  METODA PRACY Z LINIĄ CZASU- Time Line

Linia Czasu jest metaforą teraźniejszości, przeszłości i przyszłości człowieka.
Dzięki tej metodzie klient może cofnąć się w czasie do momentu, kiedy powstało negatywne
przekonanie blokujące jego rozwój i zmienić je wykorzystując perspektywę osoby dorosłej.

Przykład:
Kobieta niezadowolona ze swojego wyglądu, może cofnąć się do sytuacji, w której nabyła to
przekonanie. Klienta cofa się do momentu, kiedy urodziła się jej młodsza siostra i wszyscy
byli zachwyceni niemowlęciem. Po zbadaniu tej sytuacji okazuje się, że kobieta przejęła
zachwyt ojca dotyczący siostry. Wszystkie inne osoby uczestniczące w sytuacji, nie miały tak
entuzjastycznych odczuć
wobec siostry.

Metoda Time Line jest bardzo przydatna, kiedy klient ma podjąć decyzję, która będzie miała
ważne znaczenie dla jego przyszłości. Przy wsparciu terapeuty, w polu leczącym, można
bardzo pomóc klientowi w podjęciu decyzji dotyczących sytuacji zawodowych, planowanych
stażów, kierunków kształcenia, kierunków rozwoju, zakupu nieruchomości i wszelkich innych
wyborów.

 

  PRACA Z PAMIĘCIĄ KOMÓRKOWĄ KLIENTA

Pamięć komórkowa wybrzmiewa w postaci snów klienta. Sen w bardzo bezpieczny sposób
opowiada o tym, co się działo w duszy klienta.
Sen pojawia się wtedy, gdy klient jest gotów na to, żeby ten sen wyśnić.
Sen opowiada zazwyczaj o głównych tematach pracy psychologicznej, którą podejmuje klient.
Czasami jest to sen dotyczący połączeń klienta z ważnymi dla niego osobami.

  PODEJŚCIE HELLINGEROWSKIE

Praca tą metodą uwzględnia rolę rodu, kraju pochodzenia, dużych wydarzeń w systemach
rodzinnych, które wpływają na losy następnych pokoleń. Zmiana następuje na poziomie
duszy, na poziomie systemu rodzinnego. Prowadzę m.in.: ustawienia potencjału, zasobów,
drogi życiowej, okresu prenatalnego; ustawienia rodzinne oraz organizacyjne.

W swojej pracy łączę metodę ustawień systemowych z terapią mitochondrialną i leczeniem
struktur wewnętrznych na poziomie biologicznym. Stąd ustawienia systemowe dają rezultat
na poziomie biologicznym.

   VOICE DIALOGUE THERAPY

Praca dialogowa z Pod-osobowościami, aspektami, symptomami klienta, umożliwia klientowi
dostęp do wewnętrznych informacji o nim samym. Zrozumienie, doświadczenie informacji
zawartych w uciążliwych symptomach i subtelne włączenie ich w obszar świadomego ego
umożliwia klientowi większą harmonię osobowości i wzrost samoświadomości

  PRACA Z KOMÓRKA MACIERZYSTĄ

Metoda pracy, pozwalająca na szybkie i bezbolesne leczenie traumy w ”tu i teraz” poprzez
leczenie uszkodzeń w komórce macierzystej (patrz: terapia mitochondrialna). Praca z
komórką macierzystą ma szereg zastosowań terapeutycznych, m.in. praca z traumą, zespołem
stresu pourazowego.

  TOTALNA BIOLOGIA

Choroba jako optymalny wybór nieświadomości pozwalający na rozwiązanie konfliktu na
poziomie ciała przez wzrost lub ubytek komórek, wzmożenie lub osłabienie funkcji. Totalna
Biologia koncentruje się na zadawaniu właściwych pytań, które pozwalają choremu dotrzeć
do zepchniętych do podświadomości treści, uświadomienia głęboko skrywanych emocji,
przekonań, wewnętrznych konfliktów i tym samym, usunięcia z podświadomości konfliktów
wywołujących objawy choroby

  PSYCHOLOGIA I MEDYCYNA ENERGETYCZNA

Człowiek jest istotą energetyczną. Choroba jest związana z zaburzeniem przepływu energii
życiowej w określonym obszarze ciała. Sposoby poprawy przepływu energii zależą od
świadomości człowieka. Każdy proces tworzenia zawiera w sobie drzewo życia, którego
podstawą tworzenia są zasady “świętej geometrii”. Człowiek – jego osobowość zależy od
oddziaływania na siebie obszarów ciała, zawiadywanych przez mózg sensoryczny,
emocjonalny i behawioralny.

  PRACA W KOLE MEDYCYNY

„Koło Medycyny” to wiedza naszych przodków mająca zastosowanie w dzisiejszych czasach,
uniwersalna dla ludzi różnych kultur, wyznań, tradycji. Metoda ta odzwierciedla wiedzę
o wszechświecie i o duszy człowieka. W Kole Medycyny uzdrawiam wzorce emocjonalne
blokujące zdrowienie na różnych poziomach struktury energetycznej człowieka, jak również
przywracam harmonię i równowagę w strukturach biologicznych człowieka na poziomie
komórkowym.

kontakt:

Teresa Ossowska
tel: +48 608 529 968
e-​mail: aditus @ adi​tus​.pl