Małgorzata Krupińska - współpraca

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim z ukierunkowaniem na terapię rodzinną oraz psychologię organizacji i pracy.

 Pracowałam 4 lata pracy jako psycholog w szpitalu psychiatrycznym w kantonie Bern oraz w klinice leczenia zaburzeń psychosomatycznych i rehabilitacji w Montanie (w Szwajcarii).

 Doświadczenia w zakresie leczenia uzależnień mieszanych (alkohol plus leki; zakupy, internet, gry komputerowe) zdobywałam w Poradni Leczenia Uzależnień Petra w Warszawie i w Instytucie Neurologii przy ul.Sobieskiego.

 Prowadziłam terapię grupową osób z zaburzeniami jedzenia (bulimia, anoreksja oraz stany lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości) na oddziale zaburzeń psychosomatycznych w Montanie w Szwajcarii.
 Blisko 3 lata prowadziłam grupę dla osób z chronicznymi bólami o podłożu psychosomatycznym i grupę osób wypalonych zawodowo w Montanie. 

 Leczenie osób w depresji, w stanach lękowych, nerwicach na oddziale psychosomatycznym i klinice psychiatrycznej.

 Systematyczna praca z klientami z zaburzeniami osobowości typu borderline

 od blisko 10 lat współprowadzę terapię rodzinną, małżeńską we współpracy z Teresą Ossowską. Mamy duże sukcesy w terapii rodzin z diagnozą nerwicy natręctw, autyzmem dzieci, zaburzeniami zachowania u dzieci..

 W klinice rehabilitacyjnej w Montanie prowadziłam terapię indywidualną, rodzinną pacjentów różnych narodowości, kultur i wyznań.

 

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

  Prowadzę terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.

  Prowadzę profilaktykę, diagnozę, terapię trudności szkolnych.

  W swojej pracy integruje wiele metod i podejść terapeutycznych (terapię systemową, pracę z częściami osobowości Voice Dialogue; metodę Totalnej Biologii;Nową Medycynę Germańską; Birth Transition- praca z traumą okołoporodową. Pracuję z mitami, bajkami, legendami.

  PRACA Z PAMIĘCIĄ KOMÓRKOWĄ KLIENTA

Pamięć komórkowa wybrzmiewa w postaci snów klienta. Sen w bardzo bezpieczny sposób
opowiada o tym, co się działo w duszy klienta.
Sen pojawia się wtedy, gdy klient jest gotów na to, żeby ten sen wyśnić.
Sen opowiada zazwyczaj o głównych tematach pracy psychologicznej, którą podejmuje klient.
Czasami jest to sen dotyczący połączeń klienta z ważnymi dla niego osobami.

  UNIWERSALNE WZORCE FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

hętnie pracuję z uniwersalnymi wzorcami funkcjonowania człowieka (jak bajki, mity, legendy), które są ponadczasowe, mają zastosowanie dla osób w różnym wieku, różnego pochodzenia, wyznania i kultury.
Mity, bajki, legendy, historie rodowe opowiadają o tym samym, o nierozwiązanych zadaniach, nieprzepracowanych tematach, bolesnych wydarzeniach w życiu rodziny. Częstym powtarzającym się tematem w pracy z parami, rodzinami jest nieprzeżyty żal, ból po stracie, traumy z dzieciństwa mające wpływ na relacje między partnerami w związku, rozstania i próby scalenia rodziny– pojednania jej członków. Celem pracy jest dotarcie do prawd, historii rodzinnych, przemilczanych tematów, które w „tu i teraz” mają wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz ich uzdrowienie poprzez uświadomienie. Sekrety rodzinne, tzw. tematy tabu, nierozwiązane konflikty między członkami rodzinny mogą zapisać się na poziomie duszy klienta (odczucie smutku, rozpaczy; żalu po stracie..) jak i na poziomie fizycznym w postacie przykrego objawu, symptomu (migrena, uczulenia,..)

 LECZENIE DZIECI W ŁONIE MATKI

Dzięki możliwości uczenia się, a obecnie współpracy z Teresą Ossowską, możliwe stało się leczenie kompleksowe dzieci już w łonie matki. Leczenie przebiega na wielu poziomach jednocześnie (komórkowym, biologicznym; na poziomie rodowym, aż do poziomu duszy dziecka)

Prowadzę terapię indywidualną i rodzinną w języku polskim i niemieckim.

Kontakt

Małgorzata Krupińska
tel: +48 503 081 181
e-​mail: malgorzata.krupinska @ adi​tus​.pl