Małgorzata Krupińska - współpraca

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim z ukierunkowaniem na terapię rodzinną oraz psychologię organizacji i pracy.

  • terapeuta w szpitalu psychiatrycznym w kantonie w Bern, w klinice leczenia zaburzeń psychosomatycznych i rehabilitacji w Montanie (w Szwajcarii).

  • doświadczenie w zakresie leczenia uzależnień mieszanych (alkohol plus lekarstwa; alkohol plus inne środki zmieniające świadomość np. zakupy, Internet, gry komputerowe) zdobywałam w Petrze; praktyka w Instytucie Neurologii na Sobieskiego; terapia grupowa osób z zaburzeniami jedzenia (bulimia, anoreksja plus zaburzenia osobowości); leczenia zaburzeń psychosomatycznych w Szwajcarii

  • blisko 3 lata prowadziłam grupę dla osób z chronicznymi bólami o podłożu psychosomatycznym i grupę osób wypalonych zawodowo

  • leczenie osób w depresji, nerwic, stanów lękowych na oddziale psychosomatycznym i klinice psychiatrycznej

  • systematyczna praca z klientami z zaburzeniami osobowości typu Borderline

  • umiejętności dotyczące terapii rodzinnej, małżeńskiej rozwijałam ucząc się warsztatu pracy u Teresy Ossowskiej

  • w klinice rehabilitacyjnej w Szwajcarii prowadziłam terapię indywidualną, rodzinną pacjentów różnych narodowości, kultur i wyznań.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

  Prowadzę terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.

  Wspieram członków rodziny w ich wewnętrznym procesie rozwoju.

  Prowadzę profilaktykę, diagnozę, terapię trudności szkolnych.

  W swojej pracy integruje wiele metod i podejść terapeutycznych (terapię systemową, pracę z częściami osobowości Voice Dialogue; pracę z systemem energetycznym człowieka;   metodę Recall Healing;Nową Medycynę Germańską; pracę nad integracją doświadczeń naszych narodzin; pracę w głębokiej regresji; pracę na poziomie duszy rodziny jak i poszczególnych członków systemu). Pracuję z mitami, bajkami, legendami, na poziomie kolektywnym i archetypowym.

  UNIWERSALNE WZORCE FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

W swojej pracy kładę nacisk na pracę z pewnymi uniwersalnymi wzorcami funkcjonowania człowieka (jak bajki, mity, legendy), które są ponadczasowe, mają zastosowanie dla osób w różnym wieku, różnego pochodzenia, wyznania i kultury.
Mity, bajki, legendy, historie rodowe opowiadają o tym samym, o nierozwiązanych zadaniach, nieprzepracowanych tematach, bolesnych wydarzeniach w życiu rodziny. Częstym powtarzającym się tematem w pracy z parami, rodzinami jest nieprzeżyty żal, ból po stracie, traumy z dzieciństwa mające wpływ na relacje między partnerami w związku, rozstania i próby scalenia rodziny– pojednania jej członków. Celem pracy jest dotarcie do prawd, historii rodzinnych, przemilczanych tematów, które w „tu i teraz” mają wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz ich uzdrowienie poprzez uświadomienie. Sekrety rodzinne, tzw. tematy tabu, nierozwiązane konflikty między członkami rodzinny mogą zapisać się na poziomie duszy klienta (odczucie smutku, rozpaczy; żalu po stracie..) jak i na poziomie fizycznym w postacie przykrego objawu, symptomu (migrena, uczulenia,..)

 LECZENIE DZIECI W ŁONIE MATKI

Dzięki możliwości uczenia się, a obecnie współpracy z Teresą Ossowską, możliwe stało się leczenie kompleksowe dzieci już w łonie matki. Leczenie przebiega na wielu poziomach jednocześnie (komórkowym, biologicznym; na poziomie rodowych traum i na poziomie duszy klienta, aż po uzdrawianie wcześniejszych zapisów dziecka i całej rodziny).
Dotychczasowa praca kliniczna, jak i badania dotyczące funkcjonowania rodzin jednoznacznie wskazują, że członkowie rodzinie są ściśle powiązani ze sobą na poziomie duchowym i kolektywnym. Istnieje również tzw. pojęcie pamięci kolektywnej, która jest źródłem wielu przekazów i zapisów istotnych dla funkcjonowania konkretnej rodziny.

Prowadzę terapię indywidualną i rodzinną w języku polskim i niemieckim.

Kontakt

Małgorzata Krupińska
tel: +48 503 081 181
e-​mail: malgorzata.krupinska @ adi​tus​.pl