ArtykułyWiedza

ORTOREKSJA

Ortoreksja

O ile bulimię (żarłoczność psychiczna) i anoreksję (jadłowstręt psychiczny) ludzkość już zna od dawna,
to ortoreksja apogeum swojego rozwoju znalazła w XXI w. Termin ortoreksja oznacza patologiczną
koncentrację na spożywaniu zdrowego jedzenia. Termin ortoreksja został użyty po raz pierwszy przez
amerykańskiego lekarza Stevena Bratmana.

Ortoreksja to mentalne przekonanie, że osoba, która obsesyjnie koncentruje się na zdrowym odżywianiu,
odżywia się lepiej niż inni ludzie.

Ortorektyk rezygnuje ze spotkań towarzyskich, jeśli ma podejrzenie, że na spotkaniu będą nie
odpowiednie potrawy. Osoba ortorektyczna ma poczucie winy, gdy zje kawałek czekolady lub kiełbasy
czyli szkodliwych wg niej produktów.

Kluczowe zachowanie w ortoreksji to eliminowanie kolejnego produktu, który jest potrzebny dla
zachowania zdrowia. Wg osoby ortorektycznej właśnie eliminacja kolejnych produktów żywieniowych
jest przejawem zdrowia. W ten sposób na drodze unikania kolejnych produktów i wykluczania ich z diety,
osoba ortorektyczna wyklucza ze swojego życia kolejne elementy. Kolejno wykluczane są tłuszcze,
węglowodany, mięso oraz obszary życia z tym związane.

Gdzie w życiu człowieka, zachowanie wykluczające z diety kolejne produkty miałoby zastosowanie?

Odmawianie sobie jedzenia, czy długotrwale posty były czymś bardzo nagradzanym w klasztorach
chrześcijańskich, buddyjskich, prawosławnych, jako znak poświęcania się i przejaw samodyscypliny.
Skutki wykluczenia z diety kolejnych produktów to niedobór witamin i mikroelementów oraz zmiany
neurologiczne w mózgu. Jako skutki eliminacji kolejnych produktów z diety pojawiają się zaburzenia
koncentracji, uwagi, zawroty głowy, osłabienie, anemia, huśtawki nastrojów. Jako kolejny w czasie
skutek ortoreksji występują zaburzenia gospodarki hormonalnej, głównie produkcji estrogenów i
testosteronu oraz skłonność i objawy depresji.

Ortoreksja to zaburzenie, które występuje głównie u kobiet, sportowców, aktorów. Zjawisko występuje
wszędzie tam, gdzie kult doskonałego ciała jest rozwijany. Zaburzenia równowagi hormonalnej powodują
stany depresyjne. Tak jak w bulimii i anoreksji, tak w ortoreksji jedzenie tylko „właściwych, zdrowych”
pokarmów jest obwarowane systemem kar i nagród.

Każda zgodność z reżimem żywieniowym jest nagradzana, a każde odstępstwo od reżimu jest bardzo
karane i powoduje poczucie winy.
Podobnie zachowanie diety w klasztorze jest początkowo sposobem życia i filozofią ale może stać się
rytuałem i stopniowo prowadzi do kalectwa.

Osoba, która jest ortorektyczna ma poczucie że odżywia się lepiej niż inni, że żyje lepiej niż inni, że
kontroluje życie przez ilość zjadanego pokarmu. W rzeczywistości osoba ortorektyczna jest na drodze
prowadzącej do zaburzeń hormonalnych, rozregulowania zdrowia fizycznego i zaburzeń nastroju. W
istocie kontrola zjadanego jedzenia pomaga m.in. w regulowaniu agresji, poczucia winy, trudnych
wspomnień z dzieciństwa.
Jest możliwość pracy nad tym zaburzeniem w grupie terapeutycznej „Odnaleźć swoją siłę”.
Więcej informacji na stronie

http://aditus.pl/kolejny-cykl-grupy-terapeutycznej-odnalezc-swoja-sile-ktora-rozpocznie-sie-3-wrzesnia-
2022/