Warsztat ustawienia systemowe „Rodzinne i systemowe rozwiązania dla chorób i kryzysów w rodzinie” – 1 kwietnia 2023

Zapraszamy na warsztat ustawień systemowych osoby, które mają problem zdrowotny lub przeżywają kryzys w rodzinie. O związkach między chorobą a wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości w rodzinie oraz zachodzą obecnie było pisane wielokrotnie na stronie aditus.pl.

Wspomnę, że dla profilaktyki wielu chorób w tym również chorób nowotworowych ważne jest, aby przepracować urazy i trudności zarówno osobiste jak i rodzinne.

Na tym warsztacie będziemy się przyglądać temu, co uczestnicy myślą o sobie i swoim życiu. Zaproponujemy sposoby zmiany tego sposobu myślenia, aby bardziej służyło zdrowiu oraz rozwiązaniu kryzysów w rodzinie, związku.

Osoby, które chorują często mówią o tym, że ich los jest niesprawiedliwy „to nie fair, że zachorowałem, to niesprawiedliwie, że mój brat zginął śmiercią głodową, to nie fair, że jestem upośledzony, niepełnosprawny”. Takie myślenie prowadzi do dużego rozczarowania życiem przez daną osobę, sprzyja kumulowaniu napięcia i w efekcie sprzyja wystąpieniu chorób.

Warsztaty ustawień łączą w sobie głęboko uzdrawiającą medytacje, regenerację komórkową w wyniku terapii mitochondrialnej, pracę z komórką macierzystą klienta, wiedzę z Totalnej Biologii, pracę z drzewem genealogicznym, pracę z Linią Życia Klienta.

Przykłady kryzysów w rodzinie:

1. Przykładem kryzysu w rodzinie jest sytuacja, kiedy jeden z rodziców jest nieobecny w rodzinie lub bardzo mało obecny. Wówczas, jeśli ten rodzic który pozostaje obecne zachoruje, to dorosłe dziecko, które opiekuje się tym rodzicem zwleka z ułożeniem sobie życia osobistego, dopóki obecny rodzic żyje.

2. Przykładem nieuświadomionej lojalności rodzinnej są niepowodzenia szkole. „Dobry syn lub dobra córka” nie może prześcignąć swojego rodzica jeśli chodzi o poziom wykształcenia. Wtedy syn lub córka spóźni się na ważny egzamin, zapomni dowodu tożsamości, zapomni tego czego się nauczył, odda pustą kartkę mimo że jest „prymusem w swojej klasie”, może mieć wypadek przed dzień ważnego egzaminu lub po prostu nie zda. To niepowodzenie wydaje się być irracjonalne, ale stanowi absolutnie dobre rozwiązanie dla rodziny. Syn, który nie zdobędzie wyższego wykształcenia niż jego ojciec/matka, zostanie w tej samej miejscowości co rodzic, nie wyjedzie do innego kraju i będzie się opiekował rodzicami.

3. Częstą przyczyną kryzysu w rodzinie jest zazdrość między rodzeństwem, kiedy jednemu z rodzeństwa rzekomo lepiej się powodzi, jedno z rodzeństwa jest chore drugie jest osobą tzw. zdrową.

4. Inną formą tego samego kryzysy jest sytuacja, kiedy jedno z rodzeństwa ledwo funkcjonuje a drugie odnosi rodzaj życiowego sukcesu. To osoba, która lepiej funkcjonuje w życiu codziennym jest postrzegana jako ta bardziej zaradna, która ma lepiej w życiu. Często niewypowiedzianą zasadą rodzinną jest to, że osobie niezaradnej powinno się pomagać, wspierać ją finansowo, specjalnie traktować, ponieważ ma ciężkie życie. Tzw. zdrowe rodzeństwo nie ma prawa do tego, żeby mieć swoje własne kryzysy życiowe np.: nie mieć pieniędzy, potrzebować wsparcia i nie interesować się w nieskończoność problemami niezaradnego rodzeństwa. Jeśli jednakże tzw. zdrowe dziecko odważy się mieć sukces życiowy, myśleć inaczej niż reszta rodziny, to jest często atakowane. Formą ataku jest zazdrość, porównywanie, zawiść, uważanie, że „komuś z nieba spadło”. Przypomnijmy, podtrzymywanie wizji życia, w którym jest się rozgoryczonym sprzyja występowaniu chorób.

5. Rozwód rodzeństwa jako przykład kryzysu w rodzinie. Kiedy któreś z rodzeństwa rozwiedzie się, zazwyczaj potrzebuje wsparcia ze strony swojego rodzeństwa, rodziny. Reakcje rodzeństwa i rodziny mogą być bardzo różne. Kiedy członkowie rodziny milczą, zazwyczaj oznacza to, że nie popierają decyzji rozwodu myśląc „my nie możemy go potępić, to taki dobry człowiek”.
Na warsztacie będziemy zajmować się szukaniem rozwiązań dla takich sytuacji.

TERMIN:

1 kwiecień 2023 (sobota), 10:00-18:00

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Przedpłata za udział w warsztacie w wysokości 400 zł na 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. Jeśli osoba pracująca odwoła swoje uczestnictwo w warsztatach później niż 2 pełne doby przed terminem warsztatu, to zaliczka nie podlega zwrotowi.
  Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego (dyskrecja; szanowanie prywatności i danych innych uczestników warsztatów; abstynencja od alkoholu, narkotyków i innych używek).
  Dla osób, które wcześniej nie pracowały z Teresą Ossowską, potrzebna jest wcześniejsza konsultacja online lub osobista u jednego z terapeutów ośrodka (sesja odpłatna).
  Osoby aktywnie pracujące na warsztacie=osoby ustawiające zobowiązują się do tego, że ani oni ani ich najbliżsi nie biorą udziału w innych warsztatach podobnego typu jak ustawienia w czasie 2 tygodni  po ustawieniach.

ADRESACI WARSZTATÓW:

  Osoby zainteresowane tematem chorób w rodzinie.
  Osoby pracujące z rodzinami, zajmujące się problematyką zdrowia,
  Osoby szukające pomocy dla siebie i swoich bliskich,
  Rodziców dzieci doświadczających niepowodzeń szkolnych,
  Osoby homoseksualne i biseksualne, które doświadczają kryzysów w swojej rodzinie.

 


MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Czapelska 48/24, Warszawa

Zobacz w Google Maps


ZGŁOSZENIA:

Teresa Ossowska
elektronicznie aditus@aditus.pl
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48 608 529 968 ,
odpowiadam również na SMS-y

Małgorzata Krupińska
+48 503 081 181 (najlepiej SMS) lub
malgorzata.krupinska@aditus.pl

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska

Małgorzata Krupińska


KOSZT:

Własne ustawienie 900 zł

Obserwator 400 zł

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98 1240 6133 1111 0000 4806 8022