21 stycznia 2023 Warsztat ustawienia systemowe Warszawa – „Jak przetrwać kryzys w małżeństwie/ związku i zostać przy zdrowych zmysłach”

Kryzys może być bardzo przydatny dla rozwoju związku. Bycie w „złotek klatce" w związku to taki stan, w którym związek jest bardzo opłacalny z jakiegoś powodu, ale jest jednocześnie utknięciem i zamknięciem dla rozwoju małżonków. "W złotej klatce wszystko jest dobrze", ale jest jednocześnie jakieś duże nieszczęście, ludzie w nich chorują, tyją, piją. Każdy związek zakłada podporządkowanie w jakimś aspekcie własnych spraw/potrzeb partnerowi, ale jednocześnie partnerzy powinni zachować swoją odrębność i autonomię. Nieprawdą jest, że można być w związku i zachować absolutną odrębność i niezależność od partnera. Nawet jeśli jest to wspólnota seksualna, to bardzo wpływa na pozostałe obszary życia: na życie emocjonalne, towarzyskie, umysłowe, finansowe, duchowe. W wielu małżeństwach kobiety nie mają żadnej niezależności finansowej, są finansowo zależne od partnera.

Słynne są wojny o to, która rodzina pochodzenia jest lepsza i toczą się one nieustannie. Część rodzin pochodzenia jest na tyle rozproszona/ podzielona, że nie jest w stanie wspierać konstruktywnie młodej pary, która rozwija się jako związek i rodzina.

Współmałżonek zawsze jest jakoś porównywany do matki np. żona darzy męża takim uwielbieniem jak jego własna matka. W takim związku kapitał początkowy dany mężowi przez żonę długo nie będzie realny, będzie zbyt duży. Kryzys małżeński może przywrócić w końcu właściwą miarę wielbienia dla mężczyzny.
O tym czy ludzie wejdą w relacje seksualną decyduje to, czy te osoby odczytają swoje komunikaty seksualne.

Wybieramy partnera, aby uniknąć tego co było w domu rodzinnym albo wybieramy partnera bo wydaje nam się podobny do tego, co znamy z własnej rodziny pochodzenia.
Jeśli na początku związku pojawi się wzorzec, że któraś ze stron daje finansowo lub emocjonalnie więcej, to ten wzorzec raczej z biegiem czasu się utrwali.

Zapraszamy na warsztat osoby, które są gotowe do pracy nad następującymi tematami:

  Jedno z partnerów chce mieć dziecko, druga osoba nie che mieć potomstwa.
  Jak zachować równowagę w związku, gdy jeden z partnerów odnosi duży sukces zawodowy lub/i finansowy?
  Różnice światopoglądowe partnerów i małżonków.
  Poronienia, aborcje/ utrata dzieci jako wyraz trudności w małżeństwie.
  Choroby somatyczne, neurologiczne, psychiczne dzieci a relacja małżeńska.
  Choroby somatyczne, neurologiczne, psychiczne małżonków i innych członków rodzin a relacja małżeńska.
  Samiec alfa, samica alfa.
  Uzależnienie/ uzależnienia partnerów od złości, seksu, zakupów, alkoholu, gier komputerowych a relacja partnerska.
  Kiedy rozwód jest dobrym rozwiązaniem dla związku, rodziny?
  Jak dobrze się przygotować do rozwodu?

Proponowany warsztat wywodzi się z idei ustawień systemowych wg Berta Hellingera, ale aktualnie jest to praca bardzo wzbogacona o kilka metod terapeutycznych: praca z Linią Życia klienta, wiedza z Totalnej Biologii, cykl okołoporodowy klienta, praca z komórką macierzystą klienta.

TERMIN:

21 styczeń 2023 (sobota), 10:00-18:00

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Przedpłata za udział w warsztacie w wysokości 400 zł na 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. Jeśli osoba pracująca odwoła swoje uczestnictwo w warsztatach później niż 2 pełne doby przed terminem warsztatu, to zaliczka nie podlega zwrotowi.
  Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego (dyskrecja; szanowanie prywatności i danych innych uczestników warsztatów; abstynencja od alkoholu, narkotyków i innych używek).
  Dla osób, które wcześniej nie pracowały z Teresą Ossowską, potrzebna jest wcześniejsza konsultacja online lub osobista u jednego z terapeutów ośrodka (sesja odpłatna).
  Osoby aktywnie pracujące na warsztacie=osoby ustawiające zobowiązują się do tego, że ani oni ani ich najbliżsi nie biorą udziału w innych warsztatach podobnego typu jak ustawienia w czasie 2 tygodni  po ustawieniach.


MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Czapelska 48/24, Warszawa

Zobacz w Google Maps


ZGŁOSZENIA:

Teresa Ossowska
elektronicznie aditus@aditus.pl
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48 608 529 968 ,
odpowiadam również na SMS-y

Małgorzata Krupińska
+48 503 081 181 (najlepiej SMS) lub
malgorzata.krupinska@aditus.pl

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska

Małgorzata Krupińska


KOSZT:

Własne ustawienie 900 zł

Obserwator 400 zł

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98 1240 6133 1111 0000 4806 8022