Uzależnione kobiety …przymykają oko

Uzależnione kobiety mają wszystkie cechy uzależnienia a więc, przejawiają 1. Zachowania i myślenie zaprzeczające uzależnieniu 2. Zazwyczaj przechodzą przez czas, gdy wzrasta a potem spada ilość i częstotliwość wypijanego alkoholu lub środka uzależniającego. Mówimy wtedy o zmianie tolerancji na alkohol lub środek. 3. Mają podobnie jak mężczyźni objawy zespołu odstawienia: drżą im ręce, pocą się, […]

Podziękowanie dla Świętego Expedito

Podziękowanie dla Świętego Expedito za jego niewyobrażalną pracę, którą wykonał w trakcie warsztatu 23-24.03.2018, 18-19.05.2018. Warsztat „Dlaczego dzieci chorują i co je uzdrawia?” Warsztat poświęcony zdrowiu dzieci. Symptomy łączą nas z wydarzeniami w rodzinie, których nie jesteśmy świadomi, pokazują sprawy wymazane ze świadomości rodu a także uświadamiają jak obydwa rody tworzą symptomy u dzieci. Warsztat […]

Buty teściowej

  W II cyklu życia (po 49 roku życia) jeśli jesteś w związku to wchodzisz w to, czego nie rozwiązał twój mąż (parter) w relacji ze swoimi rodzicami lub swoją mamą, swoim ojcem. Jeśli mężczyzna nie nasycił się swoją matką, to niezaspokojone potrzeby skieruje do ciebie. Co to znaczy nasycić się swoją matką? Oznacza to […]

Psychologiczny wymiar transplantologii

Artykuł dedykowany Iwonie Górze 1. W jakiej sytuacji zachodzi potrzeba transplantacji?? 2. Jak można wspomóc sam proces operacji? 3. Jak można pomóc, by narząd został zaakceptowany przez biorcę? 4. Jak wspomóc pracę przeszczepionego narządu? 5. Jakie mogą być konsekwencje przeszczepu dla biorcy i jak można z nimi pracować? I. W jakiej sytuacji zachodzi potrzeba transplantacji ? […]

Metoda LIGHT FLOW THERAPY

Metoda Light Flow Therapy daje unikalną umiejętność pracy z traumą. Pozwala stopniowo oczyszczać swoje wnętrze z zapisów traumatycznych doświadczeń. Stopniowo wzrasta spójność funkcjonowania naszej świadomości oraz rośnie zakres wolnej energii, którą możemy przeznaczyć na rozwój. Te sposoby pracy przebiegają na bardzo głębokim poziomie kwantowym i mogą zrewolucjonizować leczenie:   nerwic   uzależnień od alkoholu, środków […]

Relacje między rodzeństwem

Relacje z rodzeństwem są bardzo istotne w trakcie terapii rodzinnej. Jest tzw. dziecko „chore” i tzw.” dziecko zdrowe”. Kiedy rodzice przychodzą tylko z dzieckiem „chorym” lub dzieckiem „zdrowym”, wówczas dziecko jest najczęściej rozdrażnione. Kiedy przychodzą wszystkie dzieci, to „zdrowe” dziecko powie coś co doprecyzuje naturę objawu, w ten czy inny sposób. Udział w terapii tzw […]

Doświadczenie porodu z perspektywy osoby dorosłej

   Na uzdrowienie nigdy nie jest za późno na przykładzie cesarskiego cięcia. Dwa najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka to śmierć i poród. Mówimy o nich „ momenty przejścia”. Zarówno moment „przybycia na świat” jak i „odejścia z tego świata” powinny zostać starannie zaplanowane. Poród może być „za wczesny”, „za późny”, „za szybko”. „Zbyt szybki poród” […]

Kiedy rodzice mogą skutecznie pomóc swojemu dziecku

Wielu rodziców boryka się z problemem „trudnych” dzieci, które pomimo ich starań są wciąż niespokojne i impulsywne, miewają napady agresji, są smutne, tajemnicze i milczące lub mają problemy zdrowotne. Rodzice pragną je zrozumieć, poprawić relacje, jak najlepiej wywiązać się ze swej odpowiedzialnej roli. Często po licznych wizytach u specjalistów słyszą diagnozę: błędy wychowawcze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno-​buntownicze, uzależnienie, zaburzenia jedzenia. Otrzymują rady i wskazówki, czasem dietę lub […]

Kiedy dziecko choruje i co je uzdrawia

Choroba dziecka ma swoje źródło w jego systemie rodzinnym i jednocześnie w bardzo istotny sposób na cały ten system wpływa. Rodzice reagują szokiem, bólem, lękiem. Rodzina musi sprostać licznym obowiązkom ekonomicznym i organizacyjnym. Niemniej, paradoksalnie, choroba jest szansą na odczytanie negatywnych przekazów, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i zamianę ich w pozytywne wartości duchowe oraz w zdrowie. Zgodnie podejściem holistycznym zasadnicze zjawiska […]

MetodaSTRD (Skaningowa Termografia Regulacyjna) w praktyce psychologicznej

I. STRDmoże być punktem wyjścia do różnorodnego patrzenia na człowieka np. do analizy psychoenergetycznej. Tym samym umożliwia mówienie przedstawicielom różnych podejść terapeutycznych, mówienie dokładnie o tym samym tj. niezależnym wyniku pomiaru jednego człowieka. II. STRDodzwierciedla funkcjonowanie biologiczno – energetyczne człowieka w odniesieniu do intelektu – emocji – działania. (instynktu). Analiza psychoenergetyczna jest sposobem interpretacji wyników STRD. Wykorzystanie analizy psychoenergetycznej w pracy psychologa: […]