Doświadczenie porodu z perspektywy osoby dorosłej

 
 NAditus_Artykuly1280_10-150x150a uzdrowienie nigdy nie jest za późno na przykładzie cesarskiego cięcia.

Dwa najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka to śmierć i poród. Mówimy o nich „ momenty przejścia”. Zarówno moment „przybycia na świat” jak i „odejścia z tego świata” powinny zostać starannie zaplanowane.
Poród może być "za wczesny”, "za późny”, "za szybko”. "Zbyt szybki poród” może być trudnym doświadczeniem dla Ducha, ponieważ w trakcie porodu waginalnego próbuje on się połączyć z ciałem fizycznym Dziecka. Skutkiem "zbyt szybkiego porodu”, do którego zalicza się cesarskie cięcie, mogą być kłopoty fizyczne i psychiczne , mające skutki w życiu dorosłym.
Poród: Nagły, nieoczekiwany
Do takich porodów należy przyjście na świat poprzez cesarskie cięcie. Cesarskie cięcie jest takim doświadczeniem, w którym wewnętrzny program przebiegu ciąży zostaje przerwany. Dziecko, będące w łonie przygotowuje się do przyjścia na świat i w tym samym momencie "lekarz”, który dla dziecka jest obcy, podejmuje szereg czynności, by wyciągnąć dziecko z łona matki.
W trakcie naturalnego porodu dziecko odczuwa instynkty: "muszę napierać i walczyć i tak jak długo tego nie czynię, nie urodzę się”. Jest to centralna potrzeba dziecka, aby wydostać się z ciasnej przestrzeni macicy.

Przerwany wzorzec „Walki o samodzielne wyjście z łona matki” może skutkować w życiu osoby dorosłej tym, że:

  Jako dzieci, osoby te nie lubią być przytulane

  Jako osoby dorosłe, osoby te mają trudności w tworzeniu i utrzymywaniu bliskich relacji. Kiedy osoby te poczują, ze są kochane, stary wzorzec unikania bliskości przejmuje „dowodzenie” i mają potrzebę opuszczenia, pozostawienia bliskiej osoby. Oczywiście, jak tylko osoby te porzucą, odejdą od bliskich, mają potrzebę powrotu ”w ramiona bliskiej osoby”. Ale zazwyczaj jest już za późno. Pewna młoda kobietę, która 6-krotnie porzuciła swojego przyjaciela, ostatecznie została ”porzucona” przez swojego wieloletniego partnera, który ”miał dość bycia porzucanym”.
  Obezwładniającą potrzebę natychmiastowego przerwania relacji, jak tylko zaczną czuć bliskość i kontakt z drugą osobą. Takie osoby potrzebują wiedzieć ”gdzie są drzwi ewakuacyjne” i mieć je w za zasięgu wzroku.
  Osoby, które doświadczyły ”zbyt szybkiego, nagłego” porodu  mogą reagować w życiu dorosłym agresją na sytuację, kiedy ich przestrzeń psychiczna, życiowa zostanie zawężona, kiedy muszą walczyć o ”swoje terytorium”.

Astma u dzieci w kontekście porodu.

W trakcie przebiegu porodu, dziecko nie może zacząć „zbyt szybko oddychać”, ponieważ udusiłoby się. Właściwy przebieg porodu zakłada, że dziecko zaczyna oddychać po opuszczeniu kanału rodnego.
Szok, który dziecko przeżywa w momencie, gdy znajduje się „na zewnątrz poza łonem matki, jest zimno i mokro”, wystarcza zazwyczaj by zaktywizować pracę płuc dziecka. Gdy dziecko zbyt szybko się urodzi, to wrodzony program przebiegu porodu czeka na „aktywację”. Płuca dziecka nie są rozprężane, przygotowywane do oddychania, co w późniejszym życiu może skutkować astmą. Za każdym razem, ilekroć dziecko doświadcza stresu związanego z oddechem, ciało dziecko może interpretować to doświadczenie jako wspomnienie porodu.
Gardło dziecka zaciska się i powstaje tzw. „dziecięca astma”, która uaktywnia się w nocy, kiedy podświadomość dziecka jest aktywna. Wzorzec reagowania na stres, poprzez „brak oddechu i zaciskanie gardła” może przejawiać się w sytuacji uprawiania sportu, szybkiego biegu.
Wszystko co nieświadomość dziecka odtwarza i co jest wspomnieniem zapisu porodu, może ograniczać naturalny oddech dziecka. U osób dorosłych zależność ta może się przejawiać jako powracające zapalenie oskrzeli.

Rodzaj poroduMożliwe skutki w życiu osoby dorosłej

 

Przerwanie „pierwotnego właściwego przebiegu porodu” poprzez:

-Sztuczne wywołanie porodu

-Narkoza matki, utrata świadomości

-Położenie pośladkowe dziecka

-Lęk w zamkniętych, ciasnych pomieszczeniach

-Lęk, w sytuacji  kiedy dana osoba musi „czekać”

-Trudności w wysławianiu się

-Zaburzenia miesiączkowania

-Nieharmonijne uczucia

-Nadwrażliwość

-Rozdrażnienie

 

Obrzęk, gromadzenie się płynu w kanale rodnym

Zachłyśnięcie wodami płodowymi skutkuje nad-aktywnością i szybką mobilizacją oskrzeli, by uratować życie noworodka

 

W sytuacji stresu, dużego obciążenia może dochodzić do:

-Zaburzeń oddychania

-Napadów astmy „Ratunku, utopie się w wodach płodowych”

 

Utknięcie w kanale rodnym

 

Uszkadzające wzorce myślowe, reagowania w sytuacjach stresu:

-„Nie uda mi się”

-„To nie ma sensu, nic się nie posuwa naprzód

-”Zwątpienie, rezygnacja

 

Zbyt długo trwające skurcze:

Noworodek przychodzi na świat osłabiony i wyczerpany, na rezerwach energetycznych

 

Skutki tego pierwotnego lęku w sytucji stresu, zagrożenia:

-Rezygnacja

-Zmęczenie, spowolniona reakcja

-Urodzony pesymista

-Niska tolerancja na frustrację, duża reaktywność

-Nadaktywność

-Trudność w koncentracji uwagi

 

Duszenie, pępowina  owinięta wokół dziecka

 

-Problemy z oddychaniem

-Bezradność

-Lęk przez bliskimi relacjami z ludźmi-

Czuć się ograniczonym, ściśniętym

 

Doświadczenie cesarskiego cięcia, poród w narkozie

-Lęk związany z nagłym odczuciem pustki· 

-Lęk przed „byciem przytłoczonym”·

-Odczucie: w moim życiu musi wydarzyć się cos decydującego· 

-Odczucie: nic nie  mogę zrobić· 

-Problemy z oddychaniem· 

-Trudność w znoszeniu frustracji

 

Przedwczesny poród

 

-Lęk przed otwartymi przestrzeniami· 

-Lęk przed opuszczeniem bezpiecznych,chronionych przestrzeni· 

-Lęki związane z separacją· 

-Nadwrażliwość przy nagłych nieoczekiwanych zmianach w życiu

 

Zbyt szybki poród

-Tęsknota za chęcią wydostania się·

-Odczucie nie posuwania się naprzód·

-Bóle karku·

-Lęk w zamkniętych pomieszczeniach, lęk odczuwany podczas pobytu w tunelu·

-Leki wysokości·

-Nadaktywność·

-Problemy z koncentracją·  

-ADHS·  

-Depresje·  

-Niechęć do bycia obejmowanym

 

W trakcie warsztatu "Doświadczenie ciąży, porodu z perspektywy osoby dorosłej" pracujemy nad zmianą przebiegu, zapisu okresu PLAN-CEL, POCZĘCIA, CIĄŻY, PORODU. Pracuję metodą Light Flow Therapy z traumą prenatalną i okołoporodową, co pozwala dotrzeć do miejsca pierwotnego zranienia i uzdrowić ukryte w podświadomości przekonania na własny temat, wzorce reagowania w konkretnych sytuacjach. Pozwala to uwolnić się od szeregu ograniczeń w życiu codziennym (np. przymus odkładania wszystkiego na później, odczucie utknięcia w życiu, przymusu zrywania relacji; poczucia bycia przytłoczonym, lękiem przed zmianą w życiu; trudnością znoszenia frustracji).

Bibliografia:
Die Pränatale Wurzel psychosomatischer Krankheitsbilder und Symptome (PDF); Erschienen in psychosozial Nr.134, Heft IV (2013) Herausgeber Ludwig Janus