Leczenie programu bezpłodności

Pracuję z człowiekiem na wielu poziomach jednocześnie. Praca uzdrawiająca przebiega w głębokiej regresji poczynając od tego co dzieje się w duszy rodziny na 2 do 3 lat przed poczęciem dziecka, poprzez moment poczęcia (okres ciąży, porodu, kolejne etapy rozwoju dziecka kolejne cykle życiowe, które dziecko odtwarza będąc lojalnym wobec rodu, aż do pamięci duszy dziecka.
W pracy z młodymi rodzicami i kobietami w ciąży, pracuję nad momentem zapłodnienia uzdrawiając traumy rodowe, które w strukturze dziecka mogą się zapisać jako wady rozwojowe, zaburzenia mowy i tzw. dzieci trudne różnego typu i stopnia.
Wpływ narodzin przejawia się w podejściu dziecka do wszystkich aspektów życia– oddziałuje na nasze relacje, rozpoczynanie i kończenie projektów, sposób postrzegania czasu, wybory, nawyki, duchowość itp.

Pracuję z prawzorem pierwotnego systemu energetycznego człowieka, odwołując się o Koła Medycyny. Koło Medycyny to wiedza naszych przodków mająca zastosowanie w dzisiejszych czasach, uniwersalna dla ludzi różnych kultur, wyznań, tradycji. Metoda ta odzwierciedla wiedzę o wszechświecie i o duszy człowieka. W Kole Medycyny uzdrawiam wzorce emocjonalne blokujące zdrowienie na różnych poziomach struktury energetycznej człowieka, jak również przywracam harmonię i równowagę w strukturach biologicznych człowieka na poziomie komórkowym.
Wykorzystuję również uzdrawiająca moc minerałów i roślin, regenerując strukturę energetyczną człowieka.

Pracuję z rodzicami, osobami planującymi posiadanie dziecka lub już w trakcie ciąży. Praca z kobietami w ciąży dotyczy wspierania rozwoju dziecka jeszcze w łonie mamy. Za każdym objawem trudnej ciąży stoi konkretny temat rodowy, osobisty lub kulturowy.
Im więcej tematów zapisanych jest w strukturze energetycznej rodziców i w ich komórkach rozrodczych, tym większe oddziaływanie negatywne na rozwój dziecka.
Jeżeli tematów obciążających jest dużo, ciąża rozwija się z trudnością lub para ma trudność z poczęciem dziecka.
Ten sposób pracy jest alternatywnym rozwiązaniem dla problemów z bezpłodnością.
Wszystko to co stało się trudnego w historii rodu i dziecka może być zapisane w strukturze energetycznej dziecka. Wszystkie nieuświadomione, wypierane tematy są obecne w polu rodziny. Bywają to np. programy zawiści, odrzucenia, kazirodcze, psychotyczne, mordercze, autodestrukcyjne, uzależnieniowe.
Bezpłodność w rodzinie ma swój sens biologiczny, którym jest ochrona rodziny przed trudnym losem.
Kluczowe w pracy z programem bezpłodności jest dotarcie do „duszy systemu, rodu” i podstawowego tematu, jaki ród ma przepracować w „tu i teraz” (np. akceptacja nieślubnych dzieci; dzieci oddanych do sierocińców, ochronek; tajemnice rodowe; tematy, które rodzina wyklucza, itd.).

W pracy klinicznej pracuję również z dziećmi, w rożnym wieku, które wskazują na dysfunkcjonalne relacje, wzorce funkcjonowania systemu rodzinnego.
Od 2013 roku współpracuje z Małgorzatą Krupińską, psychologiem.
Celem pracy jest optymalizowanie rozwojowych możliwości dziecka, także na poziomie biologicznym.

Teresa Ossowska