Uzależnienie od internetu i gier komputerowych

Uzależnione są osoby w różnym wieku to w skali świata miliony osób. Ogromnym problemem społecznym i ekonomicznym jest uzależnienie osób młodych w wieku 19-40 lat.

Możemy się zastanawiać, czy osoba jest uzależniona od internetu/gier komputerowych jeśli:

  • straciła kontrolę nad korzystaniem z internetu lub graniem (gra zbyt często, zbyt długo, ma problem, żeby przestać grać),
  • korzystanie z internetu, gra staje się ważniejsze od innych czynności życiowych, zajęć, zainteresowań
  • osoba próbuje przestać korzystać z internetu/grać na komputerze, ale jej się to nie udaje

Wg Światowej Organizacji Zdrowia o uzależnieniu od internetu/gier komputerowych mówimy wtedy, jeśli osoba straciła kontrolę nad swoich życiem w związku z kompulsywnym używaniem internetu, graniem na komputerze, oglądaniem seriali przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wówczas rozpoznajemy uzależnienie od gier komputerowych, internetu. Nie jest to zaskakujące zjawisko, kiedy jesteśmy ciągle narażeni na nadmierną stymulację bodźcami z ekranów. Taki rodzaj stymulacji, oddziaływania poprzez internet/gry komputerowe aktywizuje ośrodki przyjemności w mózgu.

Osoba uzależniona od internetu, gier, oglądania seriali lub filmów pornograficznych ma niezwykle bogaty system iluzji i zaprzeczeń. Niestety w zakres zaprzeczania wchodzą też przekonania na temat własnej osoby np.”nikt mnie nie lubi”; „wszyscy przecież grają”, „nikogo nie krzywdzę”; „nie mam kłopotu żeby przestać grać”; „jestem ważny dla innych osób”; „nic nie mogę zrobić z tym ciągłym graniem na komputerze”.

W procesie rozwoju uzależnienia od internetu/gier komputerowych/filmów pornograficznych obserwujemy pewne etapy:

  1. Fantazjowanie o filmie pornograficznym, graniu na komputerze.
  2. Granie, korzystanie z internetu, oglądanie filmów pornograficznych ma charakter rytuału. Osoba gra, korzysta z internetu lub ogląda filmy porno o określonej godzinie, w określonym miejscu, często będąc w kiepskim nastroju (zmęczonym, znudzonym, sfrustrowanym, przepełnionym lękiem, po kłótni z małżonkiem), kupując te same chipsy i colę.
  3. Porzucenie/zaniedbanie codziennych aktywności. Osoba uzależniona od internetu, gier komputerowych, oglądania seriali nie je, nie śpi, nie myje się, nie chodzi do szkoły/ pracy.
  4. Końcową fazą uzależnienia jest okres beznadziei, kiedy osoba uzależniona od internetu/grania gra bardzo długo np. 20-30 h, kiedy już dalej nie ma siły grać, kiedy już dalej nie może grać, to reflektuje, że właśnie nie zdała egzaminu, nie poszła na konkurs, nie wziąła udziału w ważnym spotkaniu.

Jeśli rozwija się uzależnienie od gier komputerowych, internetu, oglądania seriali, pornografii to również nasilają się niekorzystne przekonania osoby uzależnionej na swój temat np. „jestem do niczego, nikt mnie nie rozumie”; „nie mogę powiedzieć kim jestem”; „muszę liczyć tylko na siebie”.

Z biegiem czasu przekonania osoby uzależnionej od internetu, gier komputerowych na swój temat są coraz bardziej ostre, zniekształcone, niekorzystne (np. jestem nikim, nikt mnie nie rozumie; nie mogę na nikim polegać).

Niezbędna jest praca terapeutyczna nad tym, aby osoba uzależniona dostrzegła, że te przekonania są nieprawdziwe. W zaawansowanym stadium uzależnienia od internetu, gier komputerowych, oglądania seriali konieczne jest wydzielenie osoby uzależnionej od środowiska rodzinnego i możliwości ciągłego grania, korzystania z internetu, mediów społecznych. Umieszcza się wówczas taką osobę w specjalistycznym oddziale szpitalnym, by gracz mógł przestać grać i wejść w fazę abstynencji.

Poszczególne etapy zdrowienia z uzależnienia od internetu/gier komputerowych, oglądania filmów pornograficznych:

  1. Etap terapii: wejście w abstynencję
  2. Etap: przepracowanie mechanizmów uzależnienia, aby gracz zyskał świadomość, że jest osobą uzależnioną i potrzebuje zmienić swoje zachowania.
  3. Etap: odbudowa życia bez grania

Wg doświadczeń klinicznych, 70 % osób uzależnionych od internetu gier, oglądania seriali, pornografii, nie ma żadnych relacji społecznych, czyli bliskich więzi fizycznych z jakąś osobą.

Istnieje spora część rodziców, która nie zauważa, że ich potomstwo jest uzależnione od internetu, ponieważ są bardzo zajęci np. mają sami kryzys zawodowy lub małżeński

Długotrwałe korzystanie z internetu, granie na komputerze, oglądanie seriali zmienia pracę układu limbicznego. Kiedy kontakt z innymi ludźmi jest wirtualny, to neuroprzekaźniki produkowane przez układ limbiczny podczas realnego kontaktu z innym człowiekiem nie są wydzielane. Obniżenie produkcji neuroprzekaźników w układzie limbicznym u gracza sprawia, że kiedy taka osoba jest w sytuacji społecznej, wśród innych ludzi, to czuje się niekomfortowo. Pewności siebie w kontaktach społecznych nie dodaje to, że osoba uzależniona od świata wirtualnego zaniedbuje relacje społeczne.

Ogromną trudnością przy uzależnieniu od internetu, gier, oglądania seriali jest to, że w sieci można się stymulować seksualnie oraz mieć relacje quazi-osobiste. W realu osoby te nie umieją się zalecać/flirtować, utrzymać relacji osobistej. Osoby uzależnione od internetu mają zniekształcony obraz seksualności. Zarówno mężczyzn jak i kobiety spostrzegają jako bardziej seksualnych, a ludzką seksualność widzą wyolbrzymioną, w zniekształconej postaci.

Wiele osób uzależnionych od internetu, gier nie ma doświadczeń chodzenia na randki i utrzymywania bliskich relacji z inną osobą przez dłuższy czas np. kilku miesięcy.

Zapraszamy do Ośrodka Psychoterapii Aditus zarówno osoby, które rozpoznają u siebie opisane zachowania, jak również rodziców niepokoją się o swoje dzieci.