16-17 XII 2016 Warsztat przedświąteczny „Prosperity”

TERMINY:

  16-17 grudzień 2016, 10:00-18:00 (piątek, sobota)

 

Prosperity=pomyślność finansowa. W trakcie trwania warsztatu będziemy podsumowywać dokonania tego roku oraz skupiać się na tym co w przyszłym roku przyniesie pieniądze, poprawi nasz status finansowy, pozwoli wyjść z zadłużeń i zależności finansowych. Każdy z uczestników warsztatu otrzyma energetyczny upominek na 2017 rok.

Na warsztacie odpowiemy na następujące pytania:

  W jakiej działalności możesz osiągnąć sukces finansowy
  Jaki rodzaj działalności będzie właściwy dla ciebie w najbliższym roku 2017

  Jakie masz szczególne uzdolnienia przydatne przy zarabianiu pieniędzy
  Jakie osoby, szkolenia, osobiste zasoby pomogą w osiągnięciu stabilności finansowej lub bogactwa
  Co może pomóc w spłacie kredytu, wyjściu z zależności finansowe

Poziomy pracy na warsztacie:

  Na poziomie rodowym będziemy pracować z poglądami rodziców na sprawy  pieniędzy, popatrzymy na ich finansowe talenty, a także będziemy pracować ze wspomnieniami bankructw,  zmian własnościowych itp.
 
Na poziomie związków ważnym tematem jest to, czy partner ma łatwość zarabiania pieniędzy czy też odwrotnie przychodzi mu to z trudem.
Ważne jest, czy czujemy się winny w związku z zarabianiem pieniędzy, mamy poczucie krzywdy, czy mamy poczucie satysfakcji z zarabianych pieniędzy.
  Na poziomie osobistym będziemy pracować z osobistymi przekonaniami na temat biedy i bogactwa, naszą umiejętnością współpracy w celu zarabiania pieniędzy i nad tym, co naprawdę „nas kręci” w życiu.

Adresaci warsztatów :

  osoby, które chcą pracować nad zagadnieniem prosperity=płynności finansowej
  osoby zdrowe psychicznie
  dziadkowie, babcie, którzy chcą  pracować nad pomyślnością rodu i konkretnych wnuków

Przygotowanie do warsztatu obejmuje następujące podpunkty :

  precyzyjne przygotowanie tematu ustawienia-pracy
  zaznaczenie na Linii Życia okresów obfitości i kryzysów finansowych, trudności finansowych
  przygotowanie listy osób z rodziny, które straciły majątki lub poniosły duże straty w wyniku: przesiedleń, wywłaszczeń, wojen, bankructw

Warunki Uczestnictwa :

  przedpłata za warsztat w wysokości 250 zł (płatne osobiście lub przelewem 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu).
  wcześniejsza konsultacja u jednego z terapeutów ośrodka
  branie odpowiedzialności za siebie i  proces terapeutyczny (pozycja Dorosłego)

 


MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Madalińskiego 67/2, Warszawa

 


ZGŁOSZENIA:

elektronicznie aditus@​aditus.​pl 
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48–608 529 968 , 
odpowiadam również na SMS-​y

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska


KOSZT:

Ustawienie — 900 zł
Obserwator — 200 zł

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98 – 1240 6133 1111 – 0000 4806 8022