21-22 maja 2021 „Co to znaczy dojrzały związek? Jak znaleźć równowagę w związku jako kobieta i jako mężczyzna? Korzyści i wyzwania w związku w sytuacji epidemii, zagrożenia społecznego” -warsztat edukacyjno –ustawieniowy

Różne są wyobrażenia dojrzałego małżeństwa, związku, zależy to od osobowości człowieka i
od etapu życia na którym jest. W pierwszym etapie związku bardzo ważna jest zmysłowość,
ognistość, cielesność.
Na dalszych etapach związku ważne są emocje, wyobrażanie sobie szczęścia np. szczęściem
jest móc się przytulić do kochanej osoby, czuć się przez nią chronioną, czuć się przez nią
akceptowaną.
Wzorce szczęśliwego małżeństwa utworzyliśmy w procesie naszego rozwoju, są one
wynikiem naszej relacji z rodzicami, tego jak rodzice realizowali swój związek, jak się
porozumiewali, czy spostrzegaliśmy rodziców jako podobnych do siebie, zgodnych, podobnie
widzących życie.
W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym, jak budować szczęśliwy związek. Dobrze
jest mieć model dobrego związku.

1. Praktyka pokazuje, że w szczęśliwym związku obydwoje partnerzy są wyodrębnieni od
swoich rodziców.
2. Gdy partnerzy ścierają się ale nie zwalczają.
3. Gdy uzależnienia psychiczne i chemiczne nie blokują drogi rozwoju.
4. Gdy żadna ze stron nie wymaga, aby partner ją kochał bezwarunkowo.
5. Gdy partner naprawdę wie, co druga osoba kocha.
6. Gdy para jest pracowita i twórcza.
7. Gdy jedna osoba nie żyje w cieniu drugiej.
8. Związki udane nie przeradzają się w związki o podwójnej dynamice tzn. żona nie pełni
roli matki, a mąż ojca
9. Partnerzy są dla siebie wzajemnie atrakcyjni. Obydwoje mają poczucie, że wygrali
nadzwyczajny los na loterii, gdyż cenią swojego partnera pod jakimś względem np. urody,
seksualności ciepła, empatii, zaradności, intelektu lub pod względem duchowym.
10. Obydwoje partnerzy mają poczucie, że jest to ta właściwa osoba, nie tęsknią za nikim
innym.
11. Szczęśliwe i dojrzałe mogą być również związki homoseksualne
12. Na dojrzałość w związku składa się tez świadomość, kiedy należy z tego związku wyjść,
ponieważ dalsze trwanie w nim oznaczałoby zniszczenie siebie

W przestrzeni publicznej obserwujemy coraz częściej małżeństwa i związki ludzi, które
usiłują godzić życie osobiste i zawodowe szukając sposobów równowagi pomiędzy tymi
dwoma obszarami.

Co się zmieniło w małżeństwach, związkach w czasie pandemii?

Pandemia, izolacja społeczna, trudności finansowe, poczucie zagrożenia życia sprzyjały
ujawnieniu się ciemnych stron małżonków. Ilość przypadków przemocy w czasie pandemii
wzrosła. Pośrednim potwierdzeniem, że napięcia w rodzinach się zwiększyły jest wzrost
samobójstw wśród młodzieży.

Nie można jednak zapominać, że sytuacje bliskości, kiedy lepiej widać bezradność partnera,
małżonka mogą sprzyjać otwarciu i poprawie komunikacji między małżonkami. Bez okresu
pandemii małżonkowie mogliby nigdy nie pozwolić sobie wyrazić swojego zagubienia, lęku,
niepewności, mogliby nigdy nie poprosić o pomoc.
Kiedy zagrożenie zewnętrzne wygląda na bardzo duże, ludzie mogą zastanawiać się, co jest
dla nich naprawdę ważne, mogą zdecydować, że nie chcą związków pozornych,
pozbawionych uczucia i treści.

Pandemia to dobra sytuacja, żeby zaobserwować prawdziwe wartości partnera.
Ozdobniki, wizyty rodzinne, okoliczności kulturalne zmniejszyły się do minimum. W tej
sytuacji istotna była kultura wewnętrzna małżeństwa i jego bogactwo.
Wydaje się, że szacunek dla dojrzałych związków, małżeństw rośnie. W naszej polskiej
świadomości mamy małżeństwo Marie Skłodowskiej z Piotrem Curie, jako przykład
silnego związku ludzi nauki.

Podsumowując, pandemia mogła bardzo pomóc w uświadomieniu sobie przez małżonków
stanu ich związku. Paradoksalnie stan epidemii mógł pomóc wielu parom wyjść z uśpienia,
wiele osób mogło uświadomić sobie, że podtrzymuje związek z innych powodów niż osobista
więź i miłość. Mogli zobaczyć jak związek ich ogranicza, że kochają „coś” co się nie da
kochać. Wielu z tych partnerów podejmie decyzję o odejściu ze związku.
Jeśli ktoś zobaczył, że pełni rolę podrzędną w związku może chcieć zawalczyć o uznanie dla
siebie, w swoim małżeństwie. Te osoby mogą skorzystać z terapii małżeńskiej, która pomoże
znaleźć nową równowagę w związku.
Pandemia mogła pomóc wielu partnerom uświadomić sobie swoją destrukcyjną zależność od
partnera. Formą rozwiązania jest podjęcie pracy na grupie uzależnień (patrz – Grupa
terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych)

TERMINY:
20 maja i 21 maja; 10:00-18.00 (piątek, sobota)

 

Adresaci warsztatów :

Zapraszamy osoby, które chcą szukać rozwiązań kryzysów małżeńskich, rodzinnych,
finansowych. Chcą wypracować wzorce pomyślności, dostatku dla swojej rodziny.

Warunki Uczestnictwa:
  • Przedpłata za udział w warsztacie w wysokości 300 zł na 16 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
  • Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego.
  • Dla osób, które wcześniej nie pracowały z Teresą Ossowską, potrzebna jest wcześniejsza konsultacja online lub osobiście u jednego z terapeutów ośrodka (sesja odpłatna)
  • Wymagana obecność w całości warsztatów

MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Madalińskiego 67/2, Warszawa

Zobacz w Google Maps


ZGŁOSZENIA:

Teresa Ossowska
elektronicznie aditus@aditus.pl
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48 608 529 968 ,
odpowiadam również na SMS-y

Małgorzata Krupińska
+48 503 081 181 (najlepiej SMS) lub
malgorzata.krupinska@aditus.pl

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska

Małgorzata Krupińska


KOSZT:

900 zł Ustawienie

4oo zł Obserwator

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98 1240 6133 1111 0000 4806 8022