21-22 X 2016 Relacje z ojcem

TERMINY:
  21-22 października  2016, 10:00-18:00 (piątek, sobota)
"Relacje z ojcem. Jak spotkać się ze swoim ojcem"- warsztat edukacyjno-ustawieniowy:

Nieobecny ojciec i skutki tego w naszym życiu
Ojciec może być nieobecny fizycznie, mentalnie i duchowo. Nieobecność ojca na wszystkich tych poziomach powoduje, że mężczyźni –synowie czują się bez -bronni. Rośnie wtedy tendencja do tego, żeby przynależeć do grup społecznych, które wyrównują poziom bezpieczeństwa np. organizacji nieformalnych, przestępczych, politycznych lub wojskowych bez zdrowego dystansu do nich. Kobiety-córki fizycznie nieobecnych ojców nie czują się chronione w swoim życiu, nie mają tarczy ochronnej. Konsekwencją tego jest to, że są silnie zależne od swoich partnerów oraz od swojej pracy. Brak im dystansu do partnerów i pracy.

Ojciec nieobecny emocjonalnie powoduje, że dzieci szukają jego emocji, domyślają się co kocha ich ojciec, gdzie jest jego serce. Zastanawiają się czego życzyłby sobie ich ojciec i jak mogliby spełnić jego oczekiwania. Mają kłopot w komunikowaniu otwartym własnych uczuć (miłości, sprzeciwu, własnego punktu widzenia).

Nieobecność mentalna ojca to poczucie niezrozumienia świata i zależności panujących w życiu. Skutkiem dla dzieci jest dezorientacja w otaczających realiach albo nadmierne uzależnienie od szczegółów. Dzieci takich ojców nie wiedzą o co chodzi w życiu ani dlaczego tak się dzieje.

Duchowa nieobecność ojca oznacza pustkę wewnętrzną, zwątpienie co do sensu istnienia. Może się to łączyć z czuciem się przypadkowym i nieważnym w życiu.

W trakcie warsztatu będziemy się przyglądać różnym trudnościom życiowym w kontekście relacji z naszym ojcem np. niezdanym egzaminom, stosunkowi do pieniędzy, trudnościom w relacjach damsko-męskich, kłopotom w zarządzaniu agresją, mocą osobistą, stylom życia, kontaktom z autorytetami, ścieżce stawania się autorytetem dla samego siebie.
Naszą podświadomością zarządzają archetypy dobrego ojca, rozumiejącego ojca, sprawiedliwego ojca, karzącego ojca. Powoli archetypem staje się nieobecny ojciec.

Celem warsztatu jest również znaleźć dobre miejsce w rodzinie jako dziecko ojca i matki. Pomoc w wyjściu z koalicji z matkami lub z ojcami przeciwko temu drugiemu rodzicowi.

 


MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Madalińskiego 67/2, Warszawa

 


ZGŁOSZENIA:

elektronicznie aditus@​aditus.​pl 
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48–608 529 968 , 
odpowiadam również na SMS-​y

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska


KOSZT:

900 zł 

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska ADITUS Ośrodek Psychoterapii
98  1240 6133 1111  0000 4806 8022