24-25 maja 2019 „Szczęśliwa para”

Różne są wyobrażenia szczęśliwego związku, zależy to od osobowości człowieka i od etapu życia na którym jest. W pierwszym etapie związku bardzo ważna jest zmysłowość, ognistość, cielesność.

Na dalszych etapach związku ważne są emocje, wyobrażanie sobie szczęścia np. szczęściem jest móc się przytulić do kochanej osoby, czuć się przez nią chronioną, czuć się przez nią akceptowaną.

Wzorce szczęśliwego małżeństwa utworzyliśmy w procesie naszego rozwoju, są one wynikiem naszej relacji z rodzicami, tego jak rodzice realizowali swój związek, jak się porozumiewali, czy spostrzegaliśmy rodziców jako podobnych do siebie, zgodnych, podobnie widzących życie.

W trakcie warsztatu będziemy pracować nad tym, jak budować szczęśliwy związek. Dobrze jest mieć model dobrego związku.
1.Praktyka pokazuje, że w szczęśliwym związku obydwoje partnerzy są wyodrębnieni od swoich rodziców.
2.Gdy partnerzy ścierają się ale nie zwalczają.
3.Gdy uzależnienia psychiczne i chemiczne nie blokują drogi rozwoju.
4.Gdy żadna ze stron nie wymaga, aby partner ją kochał bezwarunkowo.
5.Gdy partner naprawdę wie, co druga osoba kocha.
6.Gdy para jest pracowita i twórcza.
7.Gdy jedna osoba nie żyje w cieniu drugiej.
Związki udane nie przeradzają się w związki o podwójnej dynamice.

 

TERMINY:

  24 - 25 maja 2019, 10:00-18:00 (piątek, sobota)

 
Adresaci warsztatów:

Warsztaty edukacyjno ustawieniowe łączą w sobie pracę z Linią Życia Klienta, wiedzę z Totalnej Biologii, analizę energetyczną człowieka przy pomocy badania TRD (termografia regulacyjna), pracę z drzewem genealogicznym klienta.
Również osoby będące w roli obserwatorów (nie ustawiające) odczuwają realne korzyści z przebywania w polu leczącym (tworzonym wg zasad Świętej Geometrii).
Adresatami warsztatu są:
  Mają doświadczenie bycia w parze oraz takie osoby, które go nie mają.
  Osoby, które myślą o stworzeniu satysfakcjonującego związku.
  Osoby, które chcą się przyjrzeć swojemu myśleniu na temat związków.

 

Warunki uczestnictwa :

  Przedpłata za udział w warsztacie w wysokości 300 zł (płatne osobiście lub przelewem 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów).
  Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego
  Dla osób, które wcześniej nie pracowały z Teresą Ossowską, potrzebna jest wcześniejsza konsultacja online lub osobiście u jednego z terapeutów ośrodka (sesja odpłatna)
  Branie odpowiedzialności za siebie i proces terapeutyczny (pozycja Dorosłego).
  Wymagana obecność w całości warsztatów .


MIEJSCE:

ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej

Madalińskiego 67/2, Warszawa

Zobacz w Google Maps


ZGŁOSZENIA:

elektronicznie aditus@aditus.pl 
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48–608 529 968 , 
odpowiadam również na SMS-y

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska


KOSZT:

Ustawienie :  900 zł 

Obserwator : 400 zł

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska ADITUS Ośrodek Psychoterapii
98  1240 6133 1111  0000 4806 8022