24-25 stycznia 2020 – „Dlaczego zdrowe dzieci potrzebują rodziców, którzy w zdrowy sposób wyodrębnili się od swoich rodziców”

Dzisiejszy świat pełen jest samotnych staruszków. Na tym warsztacie nie chodzi o to, by
powiększać samotność rodziców. W tym warsztacie chodzi o to, żeby pokolenie 30 i 40 latków
bardziej reflektowało w jaki sposób rodzice tworzą ich samych i ich postrzeganie świata. Znając
fakty z życia rodziny, rodzica możemy skupić się na tym o czym w rodzinie się nie mówi, co się
zataja a tak naprawdę cały czas to wybrzmiewa. Choroby dzieci często wywodzą się, mają swoje
źródło w tych niewyrażonych, zaprzeczonych obszarach życia rodziny. 30 i 40 latkowie mogą być
nadal przedłużeniem swoich rodziców, mogą złościć się na nich, kierować całą swoją agresję na
nich lub mogą w zdrowy sposób wyodrębnić się od swoich rodziców.
Jeśli nie jestem wyodrębniony od swojego rodzica to myślę jak on, boję się go, wstydzę się go, albo
go nienawidzę. W każdym z tych przypadków moje zachowanie jest przez niego określone.

Pytania sprawdzające do tego obszaru:

 1. W jakich sprawach nie wyrażam swojego zdania z lęku przed rodzicem?
 2. Które zachowania rodzica niszczą mnie, a ja je toleruje?
 3. Które zachowania rodzica niszczą innych?
 4. Jakich zachowań mojego rodzica się wstydzę?
 5. Wobec jakich zachowań rodzica jestem bezsilna, bezradna?
 6. Za co czuję się winna wobec mojego rodzica?

Dorosłe dzieci nie reflektują zaburzeń swoich rodziców. Nie widzą, że rodzice są uzależnieni od
alkoholu, leków, seksu, pieniędzy, nie widzą uzależnionych sposobów myślenia swoich rodziców.
Dorastające dzieci nie reflektują często, że rodzic prowadzi podwójne życie, ma partnera lub
partnerkę.
Często wnuczkowie odtwarzają te konflikty poprzez picie alkoholu lub branie narkotyków.
Dorastające i dorosłe dzieci często nie reflektują, że rodzic cierpi na zaburzenia nastroju. Z tego
braku rozeznania wynika często to, że dzieci angażują się w próby zmiany zachowań rodziców,
które są z góry skazane na niepowodzenie.

Pytania sprawdzające:

 1. Jakie zachowania twojego rodzica chcesz nadal zmieniać?
 2. Na jakie zachowania twojego rodzica wciąż się złościsz, irytujesz?

Jeśli tak jest, jeśli wciąż chcesz coś zmieniać, złościsz się na jego zachowania, to
najprawdopodobniej jesteś w iluzji, że twój rodzic mógłby się zmienić gdyby tylko chciał.

W życiu wciąż poznajemy własnych rodziców. Może warto zadać sobie następujące pytania:

 1. Czy mój rodzic mówi prawdę?
 2. Gdzie rodzic nie mówi prawdy?
 3. Czy potrafi rozmawiać o trudnych sprawach (związkowych, światopoglądowych,
  rodzinnych)?
 4. Czy rodzic potrafi dotrzymać słowa, umowy?
 5. Jak kocha, jak wyraża swoją miłość?
 6. Co tak naprawdę buduje rodzic, jakie wartości tworzy?
 7. Jaka jest najnowsza historia rodziny czyli historia rodziców?

Przykładowe pytania:

 1. Jak mama została przyjęta w rodzinie ojca?
 2. Czy dziadkowie cieszyli się z jej wejścia do rodziny?
 3. Czy dziadkowie mówili o swoich uczuciach w sposób otwarty?
 4. Czy dziadkowie byli otwarci na to, co nowa osoba w rodzinie miała do powiedzenia?
 5. Jaki wzorzec traktowania siebie miała mama w rodzinie pochodzenia?
 6. Czy mogła zaistnieć jako odrębna osoba?
 7. Czy była chroniona przez swoich rodziców?
 8. Czy rodzice widzieli tkwiący w niej potencjał?
 9. Jak ojciec został przyjęty przez rodzinę mamy?
 10. Czy nawiązano z nim dialog? Czy ojciec został doceniony?
 11. Czy rodzice mamy mogli go widzieć jako osobę rozwijająca się, domyślali się natury jego
  trudności?

 

Jeśli rodzice mamy byli wstanie widzieć w młodym człowieku jego autentyczne tematy rozwojowe
i jego autentyczne postawy, to oznaczało ich dużą dojrzałość.

Na warsztacie przyjrzymy się możliwym etapom zdrowej separacji od rodziców.

TERMINY:
 24-25  stycznia 2020, 10:00-18:00 (piątek - sobota)
Warunki Uczestnictwa :

  Przedpłata za udział w warsztacie w wysokości 300 zł na 16 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów
  Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego
  Dla osób, które wcześniej nie pracowały z Teresą Ossowską, potrzebna jest wcześniejsza konsultacja online lub osobiście u jednego z terapeutów ośrodka (sesja odpłatna)
  Wymagana obecność w całości warsztatów


MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Madalińskiego 67/2, Warszawa

Zobacz w Google Maps


ZGŁOSZENIA:

Teresa Ossowska
elektronicznie aditus@aditus.pl
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48 608 529 968 ,
odpowiadam również na SMS-y

Małgorzata Krupińska
+48 503 081 181 (najlepiej SMS) lub
malgorzata.krupinska@aditus.pl

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska

Małgorzata Krupińska


KOSZT:

Ustawienie — 900 zł
Obserwator — 400 zł

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98  1240 6133 1111  0000 4806 8022