25-26 stycznia 2019 „Kiedy drogi się rozchodzą – rozwód i separacja”

„Kiedy drogi się rozchodzą- rozwód i separacja- warsztat edukacyjno - ustawieniowy"

Rozwody i separacje mają inną dynamikę na wczesnym etapie związku, małżeństwa. Z reguły powód wczesnego rozpadu związku jest bardziej wyrazisty, wychodzą na jaw fakty niedostępne wcześniej, wyraźniej pokazuje się uzależnienie partnera, istota relacji rodzinnych i stosunek do partnera. Inną dynamikę mają separacje, rozwody na późniejszych etapach małżeństwa (związku).
Z reguły oznacza to, że związek nie osiągnął równowagi w podstawowych kwestiach takich jak: wypracowanie satysfakcjonującej więzi, szacunek, zaufanie, filozofia życiowa.
Warsztat będzie omawiał etapy separacji i ich skutki oraz sposoby wspierania osoby rozwodzącej się (separującej się). Dużą uwagę zwrócimy na to, jakie procesy autodestrukcji mogą się uruchomić w trakcie rozwodu, separacji i jak można sobie z nimi radzić.

Głównie będziemy szukać źródeł wsparcia o dobrej jakości dla tych, którzy mają odwagę/konieczność rozstawania się i separacji.
Zajmiemy się tym, jak po przejściu przez rozwód zbudować nowy, wewnętrzny dom dla siebie.

Warsztaty edukacyjno - ustawieniowe łączą w sobie pracę z Linią Życia Klienta, wiedzę z Totalnej Biologii, analizę energetyczną człowieka przy pomocy badania TRD (termografia regulacyjna), pracę z drzewem genealogicznym klienta.

Również osoby będące w roli obserwatorów (nie ustawiające) odczuwają realne korzyści z przebywania w polu leczącym (tworzonym wg zasad Świętej Geometrii).

TERMINY:

  25 - 26 stycznia 2019, 10:00-18:00 (piątek, sobota)

 
Adresaci warsztatów:

Adresatami warsztatu są ludzie, którzy :

  doświadczają przygnębienia i bólu po rozwodzie, separacji 
  utknęli w procesie odżałowania tej straty, ciągle nie mogą się z nią pogodzić.

Warunki uczestnictwa :

  Przedpłata za udział w warsztacie w wysokości 300 zł (płatne osobiście lub przelewem 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów).
  Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego
  Dla osób, które wcześniej nie pracowały z Teresą Ossowską, potrzebna jest wcześniejsza konsultacja online lub osobiście u jednego z terapeutów ośrodka (sesja odpłatna)
  Branie odpowiedzialności za siebie i proces terapeutyczny (pozycja Dorosłego).
  Wymagana obecność w całości warsztatów .


MIEJSCE:

ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej

Madalińskiego 67/2, Warszawa

Zobacz w Google Maps


ZGŁOSZENIA:

elektronicznie aditus@aditus.pl 
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48–608 529 968 , 
odpowiadam również na SMS-y

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska


KOSZT:

Ustawienie :  900 zł 

Obserwator : 400 zł

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska ADITUS Ośrodek Psychoterapii
98  1240 6133 1111  0000 4806 8022