29-30 VII 2016 – Warsztat „Relacje z matką. Miłość, lęk, wrogość a podstawowe uzależnienia (seks, alkohol, narkotyki, telewizor, internet)”

TERMINY:

  29-30 lipca 2016, 10:00-18:00 (piątek, sobota)

 

Opis Warsztatu:

Matki rodzą, zabezpieczają opiekę w życiu dziecka w różnym stopniu. Czasem czują się jak opiekunki cennego depozytu, czasem czują, że zadanie wychowania dziecka przerasta ich możliwości, czasem czują opór wobec bycia w ciąży, niechęć wobec macierzyństwa, gdyż oddziela ich ono od pracy, wolności, innego mężczyzny itd. Przychodzimy na świat w określonej rodzinie, również za cenę tych wszystkich uczuć, które przeżywają nasze matki, nasi rodzice wobec faktu naszego poczęcia i urodzenia. Pozytywnie albo negatywnie zmieniamy życie naszych rodziców na co najmniej kilkanaście lat. Wydaje się, ze bardzo wcześnie możemy określić rodzaj relacji dziecka i jego rodziców. Jeśli związek rodziców jest związkiem umysłów, serc, ciał i dusz, jest większa szansa na to, że zejdzie dusza dziecka, która jest oczekiwana i chciana przez rodziców.
Jeśli matka źle czuje się w ciąży, być może oznacza to, że ta ciąża jest początkiem trudnego macierzyństwa, trudnej relacji matki z dzieckiem. Istnieje taki wymiar, w którym dusza matki i dziecka rozpoznaje się i cieszy się na spotkanie. Przychodzą dzieci, które są psychicznie niezauważane przez swoje matki a także takie, które służą matce, jej różnym potrzebom np. emocjonalnym albo jej potrzebie znaczenia.

Ważne jest rozpoznać relacje ze swoimi rodzicami na poziomie duszy.
Ważne jest rozpoznać psychologiczne podobieństwa i różnice pomiędzy rodzicami i dziećmi.
Czy matka, ojciec rozpoznaje odrębność swojego dziecka i czy dorosłe dziecko rozpoznaje odrębność swoich rodziców?
Czy rodzice i dzieci szanują się nawzajem?
Czy rodzice i dzieci się wzajemnie lubią?
Jakie uczucia tłumią?
Jakich uczuć nie dopuszczają w ogóle do świadomości?
Czy dorastającemu dorosłemu dziecko wolno się różnić od rodziców?
W jakich obszarach rodzice i dzieci nie komunikują się w ogóle?
Jakie treści są niekomunikowane z uwagi na ochronę rodziców lub dzieci?
Czy oczekiwania dzieci wobec rodziców i rodziców wobec dzieci są realistyczne i czy są komunikowane?
Co zrobić z takimi postawami rodziców lub dzieci, które według drugiej strony są nierealistyczne i nie mogą być zaspakajane?
Jakie są konsekwencje uzależnienia (chemicznego, psychologicznego) rodziców dla dzieci?
Jak uzależnienia chemiczne dzieci (alkohol, narkotyki) zmieniają życie rodziców i jakie informacje niosą ze sobą?
Kiedy brać odpowiedzialność za osobę uzależnioną (dziecko lub rodzica), kiedy już nie brać odpowiedzialności?

 

Korzyści wynikające z udziału w warsztacie  :

W trakcie trwania warsztatów lub krótko po ich zakończeniu, uczestnicy odczuwają dużą poprawę samopoczucia, zaczynają mieć zmiany na poziomie osobowości.
Te zmiany są wynikiem tego, że uczestnicy otrzymują coś więcej niż pracę na poziomie rodu.
Uczestnicy odczuwają skutki pracy na poziomie biologicznym, wzrost witalności , mocy, zmiany na poziomie osobowości, na poziomie wcześniejszych zapisów karmicznych, duszy oraz duszy rodziny.
Ten wypracowany w toku ponad 30 lat, a zwłaszcza w trakcie ostatnich 6 lat;  sposób pracy był możliwy dzięki integracji mojej świadomości.

Adresaci warsztatów :

  osoby, które chcą pracować nad zagadnieniem relacji
  osoby, które planują dziecko lub już są rodzicami
  dziadkowie, babcie, które pragną pracować nad pomyślnością rodu i konkretnych wnuków.

Warunki Uczestnictwa :

  Przedpłata za udział w spotkaniach grupy w wysokości 250 zł (płatne osobiście lub przelewem 7 dni przed datą rozpoczęcia grupy.
  Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego.

  Konsultacja psychiatry lub innego specjalisty w razie potrzeby.
  Branie odpowiedzialności za swoje leczenie.

 


MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Madalińskiego 67/2, Warszawa

 


ZGŁOSZENIA:

elektronicznie aditus@​aditus.​pl 
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48–608 529 968 , 
odpowiadam również na SMS-​y

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska


KOSZT:

Ustawienie — 900 zł
Obserwator — 200 zł

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98 – 1240 6133 1111 – 0000 4806 8022