20-21 września 2019 „Trudne rodzicielstwo-możesz więcej niż myślisz”

O warsztacie:

Zrozumieć, zaakceptować, zmienić, przeobrazić.

Warsztat kierujemy do rodziców, którzy chcą zrozumieć zachowania albo los własnego dziecka, chcą się zaadaptować lepiej w swojej sytuacji lub też ją zmienić, przeobrazić. Na tym warsztacie być może nie spotkamy rodziców dzieci buntujących się, walczących o swoją niezależność w sposób otwarty, czasem bolesny i twardy ale też nastawiony na współpracę. Na warsztacie częściej spotkamy rodziców dzieci pozornie grzecznych, uśmiechniętych, z którymi jednak trudno się skomunikować, które mają swoje tajemnice.

Adresaci Warsztatów:

Zapraszamy rodziców,

  którzy wychowują własne dzieci, pasierbów, tych rodziców którzy mają rodziny patchworkowe, tych którzy opiekują się dziećmi swojegorodzeństwa, tych którzy wychowują dzieci samotnie, tych którzy mają dzieci z różnych związków.

  dzieci uległych, agresywnych, „zdrowych” i chorych, niepełnosprawnych,

  uzależnionych od słodyczy i alkoholu, marihuany, gier komputerowych. O mocnych narkotykach dzieci rodzice z reguły nie wiedzą.

  dzieci z napadami złości, agresji, furii oraz tych, którzy samo-okaleczają się. Wbrew pozorom dzieci samo-okaleczających się jest więcej niż sądzimy. Rodzice takich dzieci myślą, że tylko u nich ma to miejsce.

  dzieci przepełnionych autodestrukcją, niewykorzystujących swoich szans życiowych.

  dzieci, które mają obniżony nastrój, są wieczne niezadowolone z siebie.

  dzieci, które wstąpiły do zakonów, wspólnoty religijnej lub zmieniły wyznanie.

  którzy się rozwodzą i którzy chcą przyjrzeć się temu, co się dzieje z ich dziećmi.

  dzieci jedzących nadmiernie, odchudzających się stosujących różnorodne diety.

  dzieci homoseksualnych, wszystkich rodziców, którzy chcą zmienić swoją relację z dzieckiem.

Zagadnienia:

Na warsztacie odpowiemy na pytania:

  Jak trudne rodzicielstwo zmienia życie rodzica?

  Kim stałem się w rezultacie tego doświadczenia?

  Na co otworzyłem oczy?

  Jak zacząłem spostrzegać życie?

  O co zacząłem walczyć?

  Jakich sił psychicznych i fizycznych potrzebuje rodzic w związku z trudnym rodzicielstwem?

  Do jakiego punktu może poświęcić swoje życie sprawom dziecka?

  Jakie źródła wsparcia ma rodzic w rodzinie i poza nią?

  Co trudne rodzicielstwo zmienia w życiu twojej rodziny?

Na warsztacie:

Podczas warsztatu odsłaniamy kolejne treści życia rodziny, by je oświetlić, wziąć za nie odpowiedzialność i tym samym uzdrowić. Iluzje ustępują rzeczywistości i niektóre problemy „ustępują” same, bo wiemy gdzie tak naprawdę jest źródło problemu.

Odsłaniamy kolejne treści życia rodziny o których się nigdy nie mówiło tzw. „cień rodziny”. Powoduje to głębokie uzdrowienie, które dotyczy całej rodziny. Całość tej drogi to praca dłuższa niż czas trwania jednego warsztatu.

Praca na tym warsztacie łączy ze sobą pracę z Linią Życia Klienta, wiedzę z Recall Healing, analizę energetyczną człowieka przy pomocy badania TRD (termografia regulacyjna), pracę z drzewem genealogicznym klienta. Również osoby będące w roli obserwatorów (nie ustawiające) odczuwają realne korzyści z przebywania w polu leczącym (tworzonym wg zasad Świętej Geometrii).

Rezultaty pracy na warsztacie mogą się przejawić na płaszczyźnie biologicznej.

Terminy :

20-21 września 2019, piątek-sobota; godz. 10:00-18.00

Warunki Uczestnictwa :

  Przedpłata za udział w warsztacie w wysokości 300 zł (płatne osobiście lub przelewem 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów).

  Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego.

  Dla osób, które wcześniej nie pracowały z Teresą Ossowską, potrzebna jest wcześniejsza konsultacja online, lub osobiście u jednego z terapeutów ośrodka (sesja odpłatna)

  Branie odpowiedzialności za swoje leczenie.

  Wymagana obecność na całości warsztatów.


MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Madalińskiego 67/2, Warszawa

Zobacz w Google Maps


ZGŁOSZENIA:

Teresa Ossowska
elektronicznie aditus@aditus.pl
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48 608 529 968 ,
odpowiadam również na SMS-y

Małgorzata Krupińska
+48 503 081 181 (najlepiej SMS) lub
malgorzata.krupinska@aditus.pl

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska

Małgorzata Krupińska


KOSZT:

900 zł ustawienie

400 zł obserwator

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98 1240 6133 1111 0000 4806 8022