Metoda Light Flow Therapy

Metoda Light Flow Therapy daje unikalną umiejętność pracy z traumą.
Pozwala stopniowo oczyszczać swoje wnętrze z zapisów traumatycznych doświadczeń. Stopniowo wzrasta spójność funkcjonowania naszej świadomości oraz rośnie zakres wolnej energii, którą możemy przeznaczyć na rozwój.

Te sposoby pracy przebiegają na bardzo głębokim poziomie kwantowym i mogą zrewolucjonizować leczenie:

  Nerwic
  Uzależnień od alkoholu, środków chemicznych, jedzenia, seksu, osób, itd.
  Depresji.

 

Procesy Light Flow Therapy pozwalają:

  Odzyskać kontrolę nad swoim życiem i żyć w poczuciu spełnienia i harmonii
  Szybko likwidować objawy po przeżyciu dużych traum (np. wypadki drogowe, kataklizmy)
  Obniżyć niepokój, nadmierne reagowanie na stres
  Leczyć skłonności do depresji, stany lękowe
  Być obecnym, skoncentrowanym, mieć poczucie
atwości życia
  Zwiększać odporność na uzależnienia i ogólną odporność organizmu
  Skutecznie poradzić sobie z silną zazdrością
  Leczyć czynności przymusowe
  Poprawić jasność myślenia
  Otworzyć drogę do zawiadywania sobą na coraz głębszym poziomie
  Po zrealizowaniu formy rozszerzonej stanu można dołączyć do grupy zaawansowanej Light Flow Therapy.

Warsztaty grupowe Light Flow Therapy:

Warsztaty poświęcone procesom Light Flow Therapy, w trakcie których można osobiście pracować nad zwiększeniem spójności wewnętrznej, nad wewnętrznym spokojem, zdolnością koncentracji, siłą wewnętrzną, itd. Kolejne procesy Light Flow Therapy pozwalają odzyskiwać własną elastyczność, sprawność, czyli swój własny potencjał. Stopniowo odsłaniają się tez własne, ukryte przekonania i postawy, które przeszkadzają w harmonijnym życiu osobistym, oraz w pracy zawodowej.