Metoda Pracy z Linią Czasu- Time Line

Linia Czasu jest metaforą teraźniejszości, przeszłości i przyszłości człowieka.
Dzięki tej metodzie klient może cofnąć się w czasie do momentu, kiedy powstało negatywne przekonanie
blokujące jego rozwój i zmienić je wykorzystując perspektywę osoby dorosłej.

Przykład:

Kobieta niezadowolona ze swojego wyglądu, może cofnąć się do sytuacji, w której nabyła to
przekonanie. Klienta cofa się do momentu, kiedy urodziła się jej młodsza siostra i wszyscy byli
zachwyceni niemowlęciem. Po zbadaniu tej sytuacji okazuje się, że kobieta przejęła zachwyt ojca
dotyczący siostry. Wszystkie inne osoby uczestniczące w sytuacji, nie miały tak entuzjastycznych odczuć
wobec siostry.

Metoda Time Line jest bardzo przydatna, kiedy klient ma podjąć decyzję, która będzie miała ważne
znaczenie dla jego przyszłości. Przy wsparciu terapeuty, w polu leczącym, można bardzo pomóc
klientowi w podjęciu decyzji dotyczących sytuacji zawodowych, planowanych stażów, kierunków
kształcenia, kierunków rozwoju, zakupu nieruchomości i wszelkich innych wyborów.