Praca z częściami osobowości (Voice Dialogue)

Osoby chorujące somatycznie i doświadczające trudności psychologicznych bardzo często nie mają kontaktu z istotnymi energiami w sobie, np.:
- są często bardzo krytyczne wobec siebie i cieszą się z siebie dopiero po spełnieniu wygórowanych warunków
- często nie mają kontaktu z własną asertywnością i w związku z tym raczej spełniają oczekiwania innych niż realizują własne potrzeby
- nie mają kontaktu z własną energią życiową, gdyż w kontaktach z bliskimi osobami musieli zaprzeczyć rozpaczy, zazdrości, rezygnacji i zaprzeczają, że je przeżywają.

Te odcięte (zdysocjowane) części osobowości można przywrócić psychice, na nowo połączyć z całą osobowością przy pomocy metody Voice Dialogue.
Wówczas energia życiowa może płynąć swobodnie i wzrasta ogólna odporność człowieka. Twórcy tej prostej i bardzo efektywnej metody: Hal i Sidra Stone wypróbowali jej skuteczność podczas warsztatów prowadzonych na całym świecie.

Ja stosuje t ę metodę od ośmiu lat w pracy z ludźmi cierpiącymi na nerwice, uzależnienia, zaburzenia snu, bóle, zaburzenia nastroju, z powodu kłopotów w relacjach interpersonalnych.
Opr. Teresa Ossowska

Metoda Voice Dialogue - jest jednym z najpotężniejszych narzędzi wewnętrznego rozwoju.

Może być włączona w dowolny system teoretyczny– dopełniając go i wzbogacając . Dlatego posługuje się nią liczna grupa psychoterapeutów, trenerów rozwoju świadomości i osób nie związanych z profesjonalną psychoterapią. Voice Dialogue pozwala dotrzeć do wewnętrznej wiedzy i głębokiej intuicji uśpionej w naszym wnętrzu.

W nas i poza nami istnieje wiele wzorców energii. W procesie rozwoju świadomości naszym zadaniem jest uświadomienie sobie tych wzorców Dowiadujemy się z którym z nich identyfikujemy się, a które zostały wydziedziczone lub są po prostu nieuświadomione. Taka praca jest rozciągnięta w czasie — tak naprawdę to niekończący się proces.

Koncepcja „Voice Dialogue” autorstwa Hala i Sidry Stone’ów zakłada istnienie rodziny podosobowości zwanych energiami lub odgrywanymi przez nas rolami. Identyfikacja z którąś z podosobowości sprawia, że ta część przejmuje nad nami kontrolę i władzę. Po drugiej stronie kontinuum tworzy się pustka (np.; nadmiar pracoholika – brak lenistwa, nadmiar altruizmu – brak egoizmu), w efekcie następuje zachwianie równowagi, wyparta podosobowość (np. lenistwo lub egoizm) może wyrażać się poprzez problemy emocjonalne czy symptomy somatyczne.
Celem terapii jest rozwój świadomego ego, które honoruje wszystkie podosobowości. Pacjent uczy się mieścić w sobie obydwa aspekty danej podosobowości. Jest pośrodku i utrzymuje równowagę między nimi.

Opr. Anna Winnicka