Terapia mitochondrialna

Czy zredukowana aktywność mitochondriów może być przyczyną symptomów depresyjnych?

Niektóre symptomy depresyjne mogą mieć swoje źródło w uszkodzonych fabrykach energetycznych- mitochondriach. Według badań naukowców z Uniwersytetu Ulm, mitochondria pacjentów depresyjnych produkują mniej energii (enzym ATP).
Jak dotąd uważano, że zmiany w neurotransmitorach w mózgu są odpowiedzialne za biologiczne podłoże stanów depresyjnych. Istnieje również możliwość innego spojrzenia na powstawanie zaburzeń depresyjnych. Takie objawy jak utrata zainteresowań, brak energii, trudności w koncentracji, obniżony nastrój mogą być związane z zaburzonym przetwarzaniem energii przez mitochondria.
Badacze Dr. Iris-Tatjana Kolassa i Dr. Alexander Karabatsiakis badali fizjologiczne działanie organelli komórkowych w komórkach krwi wśród 44 pacjentów w wieku 50-70 lat. Wśród połowy badanych kobiet była zdiagnozowana choroba dwubiegunowa. Wystandaryzowane testy diagnostyczne potwierdziły diagnozę chorobę dwubiegunową u badanych kobiet. Druga połowa badanych kobiet, doświadczyła Stanu Depresyjnego na przestrzeni życia.

Wszystkie badane kobiety odpowiedziały na pytania o styl życia i doświadczenia życiowe, ich wskaźnik masy ciała BMI był znany. Ażeby zrozumieć działanie Mitochondriów, został przeprowadzony pomiar badania krwi. Rejestrowano zużycie tlenu jako wskaźnik zużycia energii dla syntezy ATP.
Wyniki wskazały „U pacjentów depresyjnych zarejestrowano znacząco mniejszą efektywność, wydajność mitochondriów w porównaniu do zdrowych uczestników badania. Dodatkowo była korelacja pomiędzy spadkiem wydajności działania mitochondriów z stopniem ciężkości zachorowania”.
Pani Christina Beck zajmująca się medycyną molekularną podsumowała te wyniki. Mniejsza wydajność mitochondriów wyrażała się u badanych osób poprzez takie objawy jak spadek napędu, zaburzenia koncentracji, utrata energii, smutek.
Stąd postulat, że Terapia Mitochondrialna może być punktem wyjścia do oddziaływań terapeutycznych u pacjentów depresyjnych.

Ośrodek Terapeutyczny ADITUS proponuje Terapię Mitochondrialną jako jedną ze strategii oddziaływań w leczeniu pacjentów. Praca terapeutyczna w ośrodku odbywa się również na poziomie biologicznym, poprzez leczenie światłem wewnętrznych struktur komórki macierzystej klienta. Dzięki takiej formie pracy następuje regeneracja wewnętrznych organelli komórkowych, uszczelnienie błonek wewnętrznych i zewnętrznych komórki. Oddziaływanie na poziomie biologicznym pomaga klientowi szybciej zintegrować zmianę wewnętrzną i wydatnie skrócić proces gojenia fizycznego po przewlekłym stresie.

U klientów cierpiący na syndrom wypalenia (Burn Out) obserwuje się zaburzenia w sferze myślenia (np. koncentracji, trudność w znalezieniu właściwego słowa, zaburzoną koordynację, zaburzenia pamięci).
Objawami Syndromu Wypalenia na poziomie biologicznym są:
• zaburzenia gospodarki hormonalnej (kortyzol, adrenalina, noradrenalina, neurotransmitory- serotonina, dopamina, melatonina)
• skłonność do nawracających stanów zapalnych w organizmie
• mitochondriopatia (zaburzona gospodarka energetyczna na skutek długotrwałego stresu)

Terapia Mitochondrialna ma jak najbardziej zastosowanie w przypadku pacjentów cierpiących na syndrom wypalenia (Burn OUT) i przy zaburzeniach i stanach depresyjnych.
Jednoczesne oddziaływania psychoterapeutyczne oraz biologiczne w Ośrodku ADITUS (regeneracja mitochondriów klienta) wyraźnie i zasadniczo zwiększają odbudowę wewnętrzną klienta i ułatwiają powrót do stanu równowagi.