Terapia rodzin, w których występują schorzenia dróg moczowych i nerek

Nieleczone schorzenia nerek i dróg moczowych prowadzą do olbrzymich strat, również finansowych. Można tych strat uniknąć jeśli rozwiniemy w sobie zdolność zapobiegania tym chorobom.
Ostra niewydolność nerek zawsze występuje nagle. Pojawienie się przewlekłej niewydolności nerek poprzedza uczucie słabości, zmęczenia lub wcześniej nie występują żadne objawy. Wiedza medyczna mówi, że do niewydolności nerek prowadzi autoagresja, wady wrodzone nerek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, które uszkadza strukturę i funkcje nerek. Jeśli się przyjrzymy konfliktom psychologicznym stojącymi za konkretnymi chorobami nerek, to rozwiązując namierzone konflikty psychologiczne w rodzinach, możemy doprowadzić do znacznego ograniczenia przewlekłych chorób nerek, także zapobiegać wystąpieniu tych chorób.

Przykłady funkcjonowania rodzin z chorobami nerek:
Kobieta lat 60. Uwarunkowania rodzinne po stronie matki: matka klientki zmarła z powodu ostrej niewydolności nerek. Ojciec klientki w czasie wojny nie mógł wrócić do własnego domu, musiał się ukrywać, ponieważ sąsiedzi donosili na niego do Niemców. Ojciec klientki nie mógł wrócić do domu, ma to zapisane na poziomie biologicznym jako uszkodzenie cewek nerkowych. Klientka jest w małżeństwie z despotycznym, kontrolującym mężczyzną, który nie pozwala jej dokonać najdrobniejszych zmian w wyposażeniu domu. Przez wiele lat małżeństwa kobieta chorowała na nawracające zapalenie pęcherza. Bakteria w moczu występowała cały czas, była wyrazem konfliktu psychologicznego „nie móc obronić swojego terytorium”. Konflikt w małżeństwie nie został rozwiązany, zapalenie pęcherza nie ustępowało.

Przykład małżeństwa z dysfunkcją nerek.
Kobieta poroniła pierwsze dziecko, małżeństwo nie miało później innych dzieci. Matka kobiety zmarła przed ślubem córki. Teściowa była bardzo dominującą osobą, władczo zarządzającą swoim synem. Kobiecie trudno było obronić swoje prawa w związku, terytorium psychologiczne już przed poronieniem. Utrata dziecka w wyniku poronienia nasiliła tylko trudność obrony swojego psychologicznego terytorium przez kobietę. Kobieta zaczęła chorować na nerki. Teściowa nie zauważyła, jaki kryzys przeżywa para, wymagała dużej uwagi ze strony swojego syna. Teściowa domagała się ciągłej pomocy dla siebie. Choroba nerek kobiety nasilała się, miały miejsce hospitalizacje, obniżała się sprawność fizyczna kobiety. Wtedy mężczyzna nawiązał najpierw platoniczną, a potem seksualną relację z inną kobietą. Na kryzys w małżeństwie zareagowały nerki kobiety, kobieta weszła w fazę niewydolności nerek. Główną przyczyną stojącą za chorobą nerek kobiety były trudności w małżeństwie. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to mężczyzna utrzymuje kobietę chorującą na nerki. Jednakże to kobieta poniosła zdrowotne koszty nierozwiązanego kryzysu w małżeństwie.

Przykład mężczyzny z niewydolnością nerek:
Mężczyzna w wieku 45 lat, był niezwykle ambitny, rywalizował z szwagrem o piękny dom, o pozycję finansową. Mężczyzna zachorował na nerki, kiedy musiał spłacić dużą ratę kredytu, a jednocześnie miał przewlekły konflikt finansowy ze swoim wspólnikiem. Dodatkowo wystąpiły trudności z synem, który nadużywał narkotyków i nie było z nim kontaktu. Rozwiązaniem tych trzech trudności była ostra niewydolność nerek. Pozornie dysfunkcja nerek wystąpiła nagle, ale konflikty psychologiczne, które ją zapoczątkowały trwały od początku małżeństwa. Klient był świetnym graczem, szachistą, jego marzeniem było zostać mistrzem, ograć innych, być lepszym od kolegów. Nie udało się mężczyźnie zrealizować tego marzenia.

Źródłem problemów osób chorujących na nerki może być choroba przodków oraz problemy/konflikty występujące w aktualnej rodzinie.
Osoby mieszkające, żyjące w jednej rodzinie z osobą chorą na nerki doświadczają lęku o przeżycie chorej osoby.
Częstą trudnością psychiczną takich rodzin jest brak kontaktu, rozumianego jako wymiana emocjonalna, energetyczna z partnerem. Kierunkiem pracy terapeutycznej jest doprowadzenie do poprawy komunikacji w parze.
Częstym problemem występującym w rodzinach, gdzie ktoś choruje na nerki, jest sytuacja, gdy jeden z partnerów lub też obydwoje partnerzy są nadmiernie związani z którymś ze swoich rodziców.
Innym problemem rodzin z osobą chorującą na nerki jest uzależnienie od alkoholu jednego z partnerów.
Zdarza się, że jeden z partnerów jest bardzo dominujący a drugi bardzo podporządkowany.
Jeśli w rodzinie jest temat zdrad lub uzależnienia od seksu, to jeden z partnerów może chorować na nerki.
Praktyka kliniczna pokazuje, że w rodzinach doświadczających oddzielenia jakiegoś członka rodziny, mogą występować choroby nerek.
Jeśli miłość w rodzinie wyrażana jest poprzez dawanie pieniędzy, to w sytuacji, gdy dopływ pieniędzy jest zablokowany nerki osoby mogą chorować.
Jeśli dziecko choruje na nerki, to jego rodzice mają przodków, którzy bądź chorowali na nerki, bądź doświadczali konfliktów psychologicznych nerek.