Ustawienia organizacyjne

Ustawienia organizacyjne czyli ustawienia firm i organizacji wywodzącą się ze wspólnego pnia ustawień
systemowych Berta Hellingera.

Do czego możemy wykorzystać ustawienia organizacyjne?

1. Ustawienia mogą pomóc w diagnozowaniu tego, co się dzieje wewnątrz organizacji.
2. Mogą pomóc stworzyć lepszą strukturę organizacyjną, aby wszyscy mieli swoje miejsce i nie
przeszkadzali sobie wzajemnie.
3. Można sprawdzać w jakim kierunku może się organizacja rozwijać?
4. Mogą pomóc zobaczyć, co funkcjonuje źle w organizacji, co jest niejasne, gdzie jest przeciążenie w
firmie, słaby punkt itd.
5. Mogą pomóc lepiej kierować organizacją, usprawnić przepływ organizacji w firmie.
6. Mogą pomóc zobaczyć co tworzy napięcie w miejscu pracy, gdzie są zachowania buntownicze,
aroganckie, gdzie tworzą się koalicje? Gdzie aspekty prywatne nie są oddzielone od aspektów
zawodowych?.
7. Mogą pomóc szukać realistycznych celów dla organizacji.
8. Mogą przydatne dla sprawdzenia, czy fundacja, organizacja publiczna funkcjonuje prawidłowo.
9. Pracownik może sprawdzić swoją pozycję w organizacji. Może zobaczyć, czy się rozwija w
organizacji czy jest uwięziony w niej. Czy pracownik ma zostać czy odejść?
10. Mogą pomóc w sprawdzeniu, kto się nadaje na konkretne stanowisko.
11. Mogą pomóc w sprawdzeniu, jak się czują pracownicy w organizacji.
12. Mogą pomóc określić zagrożenia dla zdrowia.
13. Mogą pomóc w podjęciu konkretnych decyzji dotyczących promocji, sprzedaży.
14. Mogą pomóc w ustaleniu relacji z klientami.
15. Mogą pomóc zobaczyć jaka kariera jest właściwa dla danej osoby.

Ustawienie organizacyjne nie zastępuje decyzji ale może być ważnym narzędziem w ich podejmowaniu.

Kiedy ustawienie nie zadziała?

1. Ustawienie nie uwolni od odpowiedzialności, którą należy na siebie wziąć . Każdy krok na drodze
rozwoju zawodowego wymaga mierzenia się z pewnymi okolicznościami i zostawienia różnych
spraw za sobą.
2. Czasem organizacja nie ma siły na zmianę i wtedy też nie należy ustawiać.
3. Ważne jest spytać, czy ustawienie wzmocni ustawiany system czy go osłabi?

Ustawienia pozwalają zobaczyć kwestie/dany temat w innym kontekście ale odpowiedzialność za
skorzystanie z wiedzy leży po stronie klienta.
W pracy zawodowej potrzebna jest klarowna struktura organizacji, tak aby organizacja i jej działy i
każda osoba w firmie nie przeszkadzały sobie, mogły dobrze funkcjonować. W przejrzystej strukturze
organizacji każda osoba wie jakie ma miejsce i za co odpowiada. Każdy koncentruje się na swojej pracy.
Przejrzysta struktura organizacji pozwala jej łatwo podejmować decyzje.
W organizacji ważna jest równowaga między braniem a dawaniem. Jeśli pracownik mało daje lub mało
bierze, to jego kontakt z firmą słabnie. Wszystkie osoby w pracy powinni być dostrzeżone. Ważnym
aspektem jest, czy sama firma ma równowagę w braniu i dawaniu między nią a środowiskiem, w którym
jest. Niepokój społeczny niszczy komfort pracy.
Osoby, który wpłynęły na historię organizacji powinny mieć swoje miejsce w hierarchii. Te osoby są jak
korzenie tej organizacji. Jeśli osoby ważne dla firmy będą nieuszanowane, to III pokolenie pracowników

tej firmy będzie czuło symptomy podobne do nich.

Artykuł opracowany przez Teresę Ossowską