Warsztat 20.08.2022 „Ojciec a rozwój dzieci”

To jaki jest ojciec i jak funkcjonuje, często decyduje o tym, jak rodzina jest spostrzegana w otoczeniu społecznym. Jeśli ojciec ma dobre kompetencje społeczne, porozumiewa się z sąsiadami, swoją rodziną, dobrze reprezentuje rodzinę na zewnątrz i utrzymuje ją, to dziecko jest dobrze chronione. Dziecko może wówczas rozwijać swój potencjał. Mówimy wtedy, że taki ojciec ma dużą siłę społeczną. Dla zdrowia
psychicznego dzieci ważne jest nie tylko to, jak ojciec funkcjonuje realnie, świadomie na co dzień, ale także jak ojciec zintegrował swoje nieświadome aspekty. Jednym ze sposobów odpowiedzi na to pytanie, jest zastanowienie się, czy ojciec nie jest uzależniony od alkoholu, seksu, władzy, złości, religii.

Ważne jest, czy ojciec jest zrównoważony psychicznie, czy potrafi zachować spokój w sytuacjach
trudnych, czy umie panować nad swoją złością.
Dzieci nawet dorosłe spostrzegają impulsywne, niekontrolowane zachowania rodziców jako przejaw ich
złej woli „gdyby mój ojciec tylko chciał”.

Ważnym aspektem dla mężczyzny jako ojca jest to, czy ma pracę, która daje mu środki na utrzymanie
rodziny, bez nadmiernego stresu.
Ojciec jest wzorem męskości. To jak ojciec w życiu codziennym porozumienia się z matką, jak ją traktuje
jest podstawowym wzorcem dla dziecka. Wzorzec ten obejmuje zarówno relacje w ciągu dnia, ale także
to jak ojciec odnosi się do matki w nocy, w obszarze ich relacji i seksu.
Ważne jest, kim jest ojciec na płaszczyźnie duchowej, jakie wyznaje wartości, jak postrzega świat i za co
czuje się odpowiedziany.
Co jest główną wartością ojca?: pieniądz, prestiż, dominacja, współpraca, uległość, przetrwanie,
naśladowanie, rozwój.

Ostatnio dużo mówi się o świadomej obecności ojca w życiu dzieci, o zaangażowaniu ojca w życie
rodziny. Zwraca się uwagę na obecność ojca w życiu dzieci, nawet jeśli rodzice się rozwodzą. Niezwykle
trudno jest dzieciom, których rodzice rozwiedli się, jeśli rodzice złoszczą się na siebie wzajemnie lub
czują do siebie niechęć, urazę.

Wówczas każde z rodziców może nieświadomie zapraszać dzieci do roli powierników lub partnerów
zastępczych. Dzieci będące w roli powierników jednego z rodziców, zdecydowanie łatwiej wchodzą w
relacje kazirodcze z własnymi dziećmi.

Dorosła kobieta zapytała na warsztacie „Czy to normalne, że jako dziecko chciałam spać ze swoim
rodzicem?”. Odpowiedź ze strony terapeuty „dziecko może chcieć spać z własnym ojcem, nie ma w tym
nic złego, natomiast rolą rodzica/ojca jest wyznaczyć tu właściwe granice czyli odmówić córce”.

Te dorosłe dzieci, które walczą z własnym ojcem, tak naprawdę nigdy się od niego nie wyodrębniły.
Wyodrębnić się od własnego ojca oznacza, dobrze go poznać i wydzielić się od niego, nie
realizować/powielać tego co się ojcu nie udało w życiu.

Adresaci warsztatu:
• rodzice, którzy chcą pracować dla dorastających dzieci
• osoby dorosłe zainteresowane tematem
• zapraszamy także osoby, które chcą pracować nad innymi tematami.

Praca na tym warsztacie łączy ze sobą pracę z Linią Życia Klienta, wiedzę z Totalnej Biologii, pracę z
drzewem genealogicznym klienta.

Warunki Uczestnictwa:
  • Przedpłata za udział w warsztacie w wysokości 400 zł na 16 dni przed datą rozpoczęcia
    warsztatów. Jeśli osoba pracująca odwoła swoje uczestnictwo w warsztatach później niż 2 pełne doby przed terminem warsztatu, to zaliczka nie podlega zwrotowi.
  • Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego (dyskrecja; szanowanie prywatności i danych innych uczestników warsztatów; abstynencja od alkoholu, narkotyków i innych używek).
  • Osoby aktywnie pracujące na warsztacie - osoby ustawiające zobowiązują się do tego, że ani oni ani ich najbliżsi nie biorą udziału w innych warsztatach podobnego typu jak ustawienia w czasie 2 tygodni przed i 2 tygodni po ustawieniach.
  • Dla osób, które wcześniej nie pracowały z Teresą Ossowską, potrzebna jest wcześniejsza konsultacja online lub osobista u jednego z terapeutów ośrodka (sesja odpłatna).
  • Wymagana obecność w całości warsztatów
TERMINY:
20 sierpnia 2022, sobota 10:00-18:00

MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Czapelska 48/24, Warszawa

Zobacz w Google Maps


ZGŁOSZENIA:

Teresa Ossowska
elektronicznie aditus@aditus.pl
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48 608 529 968 ,
odpowiadam również na SMS-y

Małgorzata Krupińska
+48 503 081 181 (najlepiej SMS) lub
malgorzata.krupinska@aditus.pl

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska

Małgorzata Krupińska


KOSZT:

900 zł Ustawienie

4oo zł Obserwator

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98 1240 6133 1111 0000 4806 8022