29-30 IV 2016 Miłość, Płodność, Kreatywność

Opis Warsztatu:

Tematem przewodnim ustawień "Miłość, Płodność, Kreatywność"   będą ALERGIE

W trakcie warsztatu postaramy się znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:

-Jak powstają alergie?

-Z czym są związane?

-Jak pożegnać alergie?

Na warsztat zapraszamy osoby, które chcą pracować nad zagadnieniem relacji, planują dziecko lub już są rodzicami. Zapraszamy także dziadków, babcie, które pragną pracować nad pomyślnością rodu i konkretnych wnuków.

Dla tematów związanych z płodnością, kreatywnością istotne jest to, co zdarzyło się w rodzie wcześniej, nierozwiązane sprawy, niedokończona żałoba po wcześniej zmarłych rodzicach, aborcjach, nieopłakane dzieciach, nieuszanowanie wcześniejszych partnerów. Ważne są tematy, o których nic nie wiemy, wydarzenia i postawy wyparte z historii rodziny. Sprawia to, że następne pokolenia tylko w części rozpoznają rzeczywistość.
Niemniej praca na poziomie rodu to tylko część pracy w trakcie tych warsztatów.
Traumy rodowe są jak rondo, które trzeba przejechać prawidłowo w trakcie podróży życia.
Inaczej będziemy krążyć wokół tego ronda całe życie, powtarzając w lojalności dziecka rodowe schematy, myśli, uczucia i zachowania, także choroby przodków.
W trakcie trwania warsztatów lub krótko po ich zakończeniu uczestnicy odczuwają dużą poprawę samopoczucia, zaczynają mieć zmiany na poziomie osobowości.
Te zmiany są wynikiem tego, że uczestnicy otrzymują coś więcej niż pracę na poziomie rodu.
Uczestnicy odczuwają skutki pracy na poziomie biologicznym, wzrost witalności , mocy, zmiany na poziomie osobowości, na poziomie wcześniejszych zapisów karmicznych, duszy oraz duszy rodziny.
Ten wypracowany w toku ponad 30 lat, a zwłaszcza w trakcie ostatnich 6 lat sposób pracy był możliwy dzięki integracji mojej świadomości.

Unikatowy sposób pracy nazywam wielopoziomowym leczeniem sieci życia. Jest to praca w polu leczącym odwołująca się do starych sposobów uzdrawiania człowieka np. koła medycyny.
Uczestnicy warsztatu współtworzą tzw. pole leczące.
Unikatową wibrację leczącą w trakcie trwania warsztatu tworzą różne czynniki: m.in. leczenie światłem o szerokim spektrum; dogłębnie przepracowane tematy i ich poziomy; wiedza o strukturze energetycznej człowieka i pełen zakres światła.

Zobacz także artykuł 

Zapraszamy na warsztat „Miłość, płodność, kreatywność” w oparciu o metodę wielopoziomowego leczenia sieci życia.
 
TERMINY:
  29-30 Kwiecień 2016, 10:00-18:00 (Piątek, Sobota)
  10-11 Czerwiec 2016, 10:00-18:00 (Piątek, Sobota)
 
Adresaci warsztatów :

  osoby które chcą pracować nad zagadnieniem relacji
  planują dziecko lub już są rodzicami
  dziadków, babcie, które pragną pracować nad pomyślnością rodu i konkretnych wnuków.

 

Warunki Uczestnictwa :

  Przedpłata za udział w spotkaniach grupy w wysokości 250 zł (płatne osobiście lub przelewem 7 dni przed datą rozpoczęcia grupy.
  Dotrzymywanie zasad kontraktu terapeutycznego.

  Konsultacja psychiatry lub innego specjalisty w razie potrzeby.
  Branie odpowiedzialności za swoje leczenie.

 


MIEJSCE:
ADITUS Ośrodek Psychoterapii
i Rehabilitacji Psychicznej
Madalińskiego 67/2, Warszawa

 


ZGŁOSZENIA:

elektronicznie aditus@​aditus.​pl 
(proszę podać telefon kontaktowy) .

lub osobiste zgłoszenie telefoniczne
+48–608 529 968 , 
odpowiadam również na SMS-​y

PROWADZĄCY:

Teresa Ossowska


KOSZT:

Ustawienie — 900 zł
Obserwator — 200 zł

WPŁATY:

gotówką lub na konto:
Teresa Ossowska Ośrodek Psychoterapii
98 – 1240 6133 1111 – 0000 4806 8022