Wspomnienie o Iwonie Góra

Wspomnienie przyjaciółki – Iwona Góra 1958-2014 3 lata temu 29.08.2014 zmarła moja przyjaciółka Iwona Góra, osoba o niezwykłej kulturze i uroku osobistym, bardzo sprawna intelektualnie. Była psychologiem o niezwykle szerokich horyzontach. Integrowała pracę kliniczną z pacjentami z pracą ustawieniami systemowymi  oraz najnowszymi osiągnięciami fizyki. Prowadziła warsztaty terapeutyczne dla kobiet, warsztaty ustawieniowe. Pracowała z archetypami. Przetłumaczyła […]

Metoda LIGHT FLOW THERAPY

Metoda Light Flow Therapy daje unikalną umiejętność pracy z traumą. Pozwala stopniowo oczyszczać swoje wnętrze z zapisów traumatycznych doświadczeń. Stopniowo wzrasta spójność funkcjonowania naszej świadomości oraz rośnie zakres wolnej energii, którą możemy przeznaczyć na rozwój. Te sposoby pracy przebiegają na bardzo głębokim poziomie kwantowym i mogą zrewolucjonizować leczenie:   nerwic   uzależnień od alkoholu, środków […]

Relationen zwischen Geschwistern

Relationen zwischen Geschwistern sind in der Familientherapie von großer Bedeutung. Man spricht über ein so genanntes „krankes” und ein sogenanntes „gesundes” Kind. Wenn die Eltern nur mit einem „kranken“ oder nur mit einem „gesunden“ Kind die Therapie aufsuchen, ist das Kind meistens gereizt. Sind alle Kinder anwesend, kann das „gesunde“ Kind etwas erwähnen, was auf […]

Relacje między rodzeństwem

Relacje z rodzeństwem są bardzo istotne w trakcie terapii rodzinnej. Jest tzw. dziecko „chore” i tzw.” dziecko zdrowe”. Kiedy rodzice przychodzą tylko z dzieckiem „chorym” lub dzieckiem „zdrowym”, wówczas dziecko jest najczęściej rozdrażnione. Kiedy przychodzą wszystkie dzieci, to „zdrowe” dziecko powie coś co doprecyzuje naturę objawu, w ten czy inny sposób. Udział w terapii tzw […]

Sibling relationships

Sibling relationships Sibling relationships are crucial during family therapy. We distinguish between the so-called „sick child” and „healthy child”.  When parents come to the visit only with the “sick” or “healthy” child, the child is usually irritable. When all children come, the “healthy” child will say something that will provide a more accurate description of […]

The experience of pregnancy and birth from an adult perspective

  It’s never too late for healing, as shown by the example of Caesarean section. The two most important events in human life are birth and death – moments of passage. Both the “arrival” and “departure” should be carefully planned and are governed by certain rules. The childbirth may be “premature”, “late” or “too quick”. […]

Erfahrung der Schwangerschaft und der Geburt aus der Sicht eines Erwachsenen

 Für die Genesung ist es nie zu spät. Am Beispiel des Kaiserschnitts. Zu den zwei wichtigsten Ereignissen im Leben eines Menschen gehören der Tod und die Geburt, Momente des Übergangs. Sowohl der Moment des „Zur-Welt-Kommens” als auch des Abgangs sollten sorgfältig geplant werden, denn sie unterliegen bestimmten Regeln. Zu einer Geburt kann es „zu früh”, […]

Doświadczenie porodu z perspektywy osoby dorosłej

   Na uzdrowienie nigdy nie jest za późno na przykładzie cesarskiego cięcia. Dwa najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka to śmierć i poród. Mówimy o nich „ momenty przejścia”. Zarówno moment „przybycia na świat” jak i „odejścia z tego świata” powinny zostać starannie zaplanowane. Poród może być „za wczesny”, „za późny”, „za szybko”. „Zbyt szybki poród” […]

Kiedy rodzice mogą skutecznie pomóc swojemu dziecku

Wielu rodziców boryka się z problemem „trudnych” dzieci, które pomimo ich starań są wciąż niespokojne i impulsywne, miewają napady agresji, są smutne, tajemnicze i milczące lub mają problemy zdrowotne. Rodzice pragną je zrozumieć, poprawić relacje, jak najlepiej wywiązać się ze swej odpowiedzialnej roli. Często po licznych wizytach u specjalistów słyszą diagnozę: błędy wychowawcze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno-​buntownicze, uzależnienie, zaburzenia jedzenia. Otrzymują rady i wskazówki, czasem dietę lub […]

Wie Sie ihrem Kind helfen koennen

Viele Eltern wurden mit dem Problem der „schwierigen” Kindern konfroniert , die sich trotz ihrer Bemühungen unruhig und impulsiv verhalten. Sogennante „schwierige Kinder” neigen dazu, die Anfälle von Aggression zu haben. Solche Kinder koennen auch traurig, geheimnisvoll sein und unter gesundheitlichen Problemen leiden. Die Eltern wollen ihre Kinder verstehen, um die Beziehung zu verbessern, wie sie am besten ihrer Meinung nach koennen. Oft nach zahlreichen Fachberatungen […]